Showing 101 - 120 of 160 for search: '', query time: 0.22s
Period 1900-1980
Boeken, brochures en andere publicaties uit de bibliotheek van Hein van Wijk
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende een langlopend onderzoek naar 'Centraal Wonen Hilversumse Meent. Sociale contacten en onderlinge hulp in een experimenteel woningbouwproject'; met uitgebreide interviewverslagen en ingevulde vragenlijsten 1976-1983.
Archives
Add to Favorites
Leaflets, letters, (photocopies of) prints of short stories, clippings and other documents relating to the Mission Yuppie Eradication Project and other actions in which Keven Keating has been involved 1992-2003; documents on The Poor, the Bad and the Angry. A magazine for Power-hungry Proletarians....
Archives
Add to Favorites
Huishoudelijk reglement, oprichtingsakte en andere akten; notulen 1925-1939, jaarverslagen 1925-1934.
Archives
Add to Favorites
A substantive collection on Thai political events and movements (esp. from 2004 onwards), political parties, labour and trade unions, social movements and culture.
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten van de Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie, correspondentie, voornamelijk betreffende landnationalisatie en enige brieven betreffende Vereeniging voor Algemeen Kies- en Stemrecht ca. 1884-ca. 1920; verslag van de commissarissen van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereen...
Archives
Add to Favorites
Period 1887-1907
Statutes 1887-1901; minutes of the General Assembly 1887-1902; annual reports 1897-1907; memorial book written on the occasion of the fiftieth anniversary of the society 1937; statutes and regulations of a few related societies 1888-1909.
Archives
Add to Favorites
Minutes of ordinary and extraordinary meetings 1888-1891; minutes of the General Assembly 1888-1979; a few letters 1924, 1977; a few press clippings 1938, 1940, 1957-1958, 1963.
Archives
Add to Favorites
Small collection of ephemera from the protest movements in Hong Kong, starting summer 2019.
Archives
Add to Favorites
Collection of booklets, brochures, reports from social movements, NGOs (and some government offices) on social issues in Thailand, covering the period 1980-2016.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Stukken betreffende de oprichting, onder andere afkomstig van H. von Saher, jaarverslagen, statuten en reglementen, `Besluitenboeken' van het bestuur, notulen fractievergaderingen, beleidsraad, voorlichting eerstejaars en ASVA-seminars, uitgaande stukken, financiële stukken, persberichten; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende voorstellingen, een prijsvraag voor het ontwerpen van meubelen voor een arbeiderswoning 1916; brochures uitgegeven door Kunst aan het Volk 1905; tentoonstellingscatalogi 1915, 1922 en 1927; gedenkschrift t.g.v. het 25-jarig bestaan 1928.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen; correspondentie 1989-2005.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1996
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen; stukken betreffende (mede) door Artec ondersteunde kunstenaarsprojecten van Marinus Boezem, Bernard Heesen, Jeroen Henneman, Bart Huges, Theo Jansen, Niek Kemps, Robert Malasch, Jan van Munster, Oey Tjeng Sit, Helly Oestrei...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende oprichting en financiële administratie.
Archives
Add to Favorites
Period 1891-1979
Dagboek 1940-1945; correspondentie 1925-1979; stukken betreffende bewaarschool 1891, kweekschool 1901 en belijdenis Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 1903, militaire dienst 1905, het kwartet, waarin Jordaan cello speelde 1927-1931; tekeningen voor Het Leven 1911-1940 en Het Parool...
Archives
Add to Favorites
Activiteitenverslag 1999-2000 en stukken betreffende diverse projecten in Amsterdam 1997-2001.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het negentiende zionistisch congres in Luzern in 1935 en het twintigste in Zürich in 1937; overige stukken 1935-1939.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding en financiering van een mogelijk in 1936 in de RAI in Amsterdam te organiseren Palestina-tentoonstelling 1935-1936.
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1940
Correspondence of the Allert de Lange Verlag, Deutsche Abteilung with fellow publishing houses, bookshops and agencies, critics and many authors, including Georg Bernhard, Bertolt Brecht, Max Brod, Henry William Katz, Gina Kaus, Egon Erwin Kisch, Alfred Neumann, Theodor Plivier, Alfred Polgar, Josep...
Archives
Add to Favorites