Showing 201 - 205 of 205 for search: '', query time: 0.65s
Period 1920-1971
Nederlandse ingenieur die op zoek naar werk, zich met zijn echtgenote eerst in Duitsland vestigde en daarna naar de Sovjet-Unie reisde. Najaar 1936 gearresteerd, naar Siberië gedeporteerd en in maart 1938 geëxecuteerd.
Archives
Add to Favorites
Stukken opgemaakt en ontvangen als partijbestuurder SDP/CPH tot 1925, ingekomen brieven van onder meer I. Armand, M. Borodin, A. van Gool, H. Gorter, A. de Kom, D. de Lange, K. van Langeraad, T. Malaka, A. Pannekoek, K. Radek, W. van Ravesteyn, G. van het Reve, H. en R. Roland Holst, J. Romein, S. R...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1977
Notulen van vergaderingen; overige stukken 1971-1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1975
Correspondentie tussen W.G. Wolters en W.F. Wertheim 1971-1975; artikelen van Wertheim in diverse bladen 1966-1974; stukken betreffende de diverse debatten over China en Indonesië en de rol van professor Wertheim daarin 1959-1997; concept van lezing 'Indonesian communism and the problem of cultural...
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1996
Voornamelijk notulen, jaarverslagen, enige correspondentie, statuten en reglementen, financiële stukken, ledenadministratie, documentatie, film ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, oorkonde en receptieboek aangeboden aan A.H. Gerhard bij zijn 70ste verjaardag 1928; Nederlandsch Vrijdenkersfon...
Archives
Add to Favorites