Showing 1 - 4 of 4 for search: '', query time: 0.07s
Correspondence with Roger Baldwin, Alexander Berkman, Theodore Dreiser, Petr Kropotkin, Max Metzkow, Max Nettlau, Ben L. Reitman, Arthur Svensson, Mariano Vàzquez and many others 1892-1940; draft essays, published articles and lectures, summaries and excerpts from speeches; US government documents r...
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1939
Papers mainly from the period 1907-1939. Extensive correspondence with her niece Stella Ballantine 1917-1939, with Alexander Berkman 1904-1936, with her friend Frank G. Heiner 1934-1936 and with the American anarchist W.S. van Valkenburgh 1911-1938; correspondence with Henry G. Alsberg 1924-1936, An...
Archives
Online content
Add to Favorites
Agenda's, correspondentie en notulen van de vergaderingen van het hoofd- en het dagelijks bestuur 1953-1983; agenda's, correspondentie en notulen van de coördinatievergaderingen 1983-2000; lijsten van in- en uitgaande post met de gewesten en overige correspondentie; jaarverslagen; financiële stukken...
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen over vergaderingen en bijeenkomsten 1978-1991; correspondentie 1979-2007; stukken betreffende de Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer (BAZ) c.q. Beweging voor Socialisties Zelfbeheer (BSZ) 1978-1983, 1998, het Socialisties en Feministies Platform 1983-1985, de Pacifistisch Socialistische...
Archives
Add to Favorites