Showing 1 - 6 of 6 for search: '', query time: 0.12s
Diploma's en lidmaatschapskaarten 1932-1948; correspondentie 1957-1982; stukken betreffende congressen en andere bijeenkomsten van de Esperantobeweging: Sennacilca Asocia Tutmonda (SAT) en Asocio de Laboristaj Esperantistoj "Fidu la Estontecon" (FLE) 1935-1987; stukken betreffende reizen naar de Sov...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; manuscripten en speeches betreffende de CPN, sociale strijd en vakbeweging 1945-1994; stukken betreffende manifest en stuurgroep 'Netwerk voor politieke vernieuwing' 1984-1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1942
Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:. Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel; Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreff...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969-1999
Collection of documents consisting of published reports of meetings of the central committee of the party 1963, 1969-1987; leaflets, pamphlets and other publications by the CPS 1960, 1964, 1968-1985 (-1996); copies of al-Midan 1972-1984, 1989-1990; publications by the CPS student organization 1973-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1980
Personal correspondence 1937, 1939-1952, 1957-1961; identity cards and other personal documents 1931, 1937, 1945-1947, 1952 and n.d.; typescript of 'Recuerdos y Reflejos', first chapter of his autobiography 1942; documents on the French resistance and the liberation of Paris 1941, 1945-1946, 1948, 1...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, fotoalbums en fotoverzameling betrekking hebbend op de leefsituatie in Rusland, een verzameling van enkele honderden prentbriefkaarten, grotendeels van locaties in het vroeg-twintigste eeuwse Rusland en een genealogisch overzicht van de stamlijn Van den Muyzenberg en enkele aanverwa...
Archives
Add to Favorites