Showing 1 - 20 of 121 for search: '', query time: 0.85s
Period 1865-1993
Collectie brochures, periodieken en andere gedrukten betreffende diverse aspecten van de sociale geneeskunde 1865-1993.
Archives
Add to Favorites
Documents on the General Strike in 1926 covered by R. Postgate for Lansbury's Labour Weekly. Notebook; `Labour Leaflets' and circulars by organizations in Oxford; the `G.J. Simmonds file' containing letters and circulars of (Joint) Strike Committees in the south, in which branches of the National Un...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van J.J. Bergmans: jaarverslagen, correspondentie, stukken over de ontbinding, het maandblad Onze Strijd augustus 1903-november 1904 (nr 1 t/m 13).
Archives
Add to Favorites
Exemplaren van het blad Kampkrabbels, een blad om het thuisfront op de hoogte te houden van de activiteiten in de pionierskampen in Huizen en Hellendoorn 1927-1928.
Archives
Add to Favorites
Archival material and documentation relating to his research projects 1974-2010.
Archives
Add to Favorites
Photocopies of pre-war documents and periodicals relating to the labor movement in Puerto Rico c. 1915-1934.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1983
Copies of periodicals, press clippings and photocopies of articles collected by Perez Rabinal on the Basque provinces; the municipal, national and European elections; the ninth congress of the Partido Comunista de España (PCE); the failed putsch in the Cortes 1981; the murdering of Josu Muguruza, me...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, persverklaringen, periodieken betreffende de Navo, kraken, de Socialistische Jeugd, antimilitarisme, Griekenland 1965-1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1958
Stukken betreffende maandblad De Ketting; kopieën van correspondentie; exemplaren van het blad 1957-1958.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1982
Voornamelijk nrs. van Bruynzeel Kontakt (personeelsorgaan van Bruynzeel), hierin tevens brief aan R. de Jong over haar werk als redactrice van dit blad.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of documents relating to the UNEF, its local affiliate UGEM, the MNEF and the UNEF-US. Documents relating to congresses of the UNEF 1955-1967; copies of UNEF bulletins 1969-1971; documents relating to congresses of the UGEM 1965-1966; some correspondence by the UGEM, mainly wit...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende gevangenen, ballingen, vluchtelingen(werk), solidariteitsacties, propagandamateriaal, internationale tijdschriften 1974-1984; documentatie. Stukken afkomstig van UKK activist Miguel Cabrera; correspondentie; congresstukken 1980; stukken betreffende contacten met diverse holland...
Archives
Add to Favorites
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, notulen en beschrijvingsbrieven van Algemene Ledenvergaderingen (ALV), stukken van de commissies van de VVDM, statuten en huishoudelijk reglementen, jaarverslagen, correspondentie, onder andere met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2005
The Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticas e Similares de São Paulo (Chemical Workers Trade Union of São Paulo), founded in the traditional São Paulo district of Brás in 1933, represents the interests of the labourers in the chemical and pharmaceuti...
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1980
5 boxes with periodicals (series), 4 boxes with periodicals (single issues), 2 boxes with documentation. 21 posters.
Archives
Add to Favorites
Grote collectie jaarverslagen van ziekenfondsen en verwante instellingen in Nederland, c. 1980-1995; correspondentie uit het archief van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ) c. 1956-1960; archief van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen c. 1970-1987; periodieken en...
Archives
Add to Favorites
Period 1995-2012
The collection contains periodicals mainly from Sri Lanka. Some were published abroad by groups in diaspora. The periodicals are about human rights, women rights and trade unions.
Archives
Add to Favorites
Period 1779-1831
Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat (1756-1831).
Archives
Add to Favorites
Period 1818-1868
Nederlands schrijver, taalkundige, politicus en mede-initiator van talrijke projecten zoals de in 1851 opgerichte Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij.
Archives
Add to Favorites
Majoor Sandesh (official periodical) and other important documents of the Textile Labour Association (TLA)
Archives
Online content
Add to Favorites