Showing 1 - 10 of 10 for search: '', query time: 0.15s
Period 1986-1989
NGO Manager and University Teacher; as student interested in the developments in the Philippines, started as activist c.q. researcher and developed as a manager of complex social, economic and justice programs for regional divisions of NGOs in Asia and the Pacific; teaches at a university in the USA...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1979
Journalist en auteur van tal van publicaties. Joods opgevoed en tijdens de Tweede Wereldoorlog christelijk gedoopt, keerde hij decennia later terug naar het Jodendom.
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1895
Manuscripten van vertalingen door H. Polak en manuscripten `Het onmogelijke van het anarchisme'; enige correspondentie, onder andere betreffende De Nieuwe Tijd 1893-1895 en De Roskam en brieven van J. de Gruyter, H.H. van Kol, F.P. Oudens en M. Triebels; lidmaatschapskaarten; twee albums met familie...
Archives
Add to Favorites
Period 1977-2015
Stukken betreffende de grote algemene commune in Amsterdam (De Stad Rajneesh, later Osho Stad Amsterdam), de therapeutische commune Grada Rajneesh, later The Humaniversity, in Egmond aan Zee) en de diverse Rajneesh Meditatie Centra (RMC's) in Nederland 1981-1991; stukken betreffende de World Academy...
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1935
Aanvankelijk predikant, later directeur van Ons Huis te Rotterdam en gemeenteraadslid voor de SDAP in Bussum en Rotterdam.
Archives
Add to Favorites
Notulen en agenda’s van Algemene Vergadering (1920-2017), diverse commissies en werkgroepen (o.a. Landelijke Commissie, Dagelijkse Commissie, Vredescommissie), maandvergaderingen (MV’s, o.a. Den Haag, Midden- en Zuid Nederland, Stichtse); ledenlijsten (1960-2017); legaten, financiën en kasboeken (19...
Archives
Add to Favorites
Collection of videotapes, slides, negatives and audio cassettes on the region of Dersim in Eastern Turkey.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1995
Notulen bestuursvergaderingen 1919-1941, 1945-1961, 1964-1995; notulen ledenvergaderingen 1922-1940, 1948-1995; correspondentie 1919-1959, 1988-1996; circulaires 1920-1941, 1946-1952; jaarverslagen 1929-1994; stukken betreffende stafvergaderingen Bentveld 1961-1980, jubilea 1951-1989, ledenadministr...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1968
Stukken betreffende het proces naar aanleiding van dienstweigeringsmanifest 1915 en zijn werk in Vledder gedurende de Eerste Wereldoorlog; preken, lezingen; stukken betreffende de Nationale Vredesactie (NVA) 1925-1940, Centraal Vredesbureau 1925-1940, Vredes Persbureau, Kerk en Vrede 1924-1941 en la...
Archives
Add to Favorites
Photo collection of the CNT concerning the Social Revolution and Spanish Civil War
Archives
Add to Favorites