Showing 1 - 20 of 388 for search: '', query time: 1.82s
Period 1921-2016
Correspondentie Fietje Kwaak met Arthur Erich Nadel en anderen 1921-1979; akte van volmacht van N.V. Robema aan Fietje Kwaak 1938; stukken betreffende de financiële administratie N.V. Robema 1940-1945; correspondentie, conceptteksten, fotokopieën en ander onderzoeksmateriaal, gevormd en verzameld do...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bestaat uit 573 foto's die zijn geselecteerd uit de algemene fotocollectie van uitgeverij De Brug/Djambatan die na afscheiding van de Indonesië-foto's nog uit zo'n 5700 foto's bestond, een groot aantal bijbehorende catalogus-kaarten en 700 reproductie-negatieven. Het merendeel van de...
Archives
Add to Favorites
Period 1986-1989
56 audiocassettes with interviews held by Michael Bedford mainly in the years 1986-1990 on the political situation in the Philippines during the first years of the Aquino government (1986-1992); interviews are with Leon Alejandro, Jean-Bertrand Aristide, Levy Bautista, Bernabe Buscayno, Renato Cons...
Archives
Add to Favorites
Fotoarchief van de Voedingsbond FNV, gebruikt voor de uitgaven van de bond, o.a. het blad .
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1895
Manuscripten van vertalingen door H. Polak en manuscripten `Het onmogelijke van het anarchisme'; enige correspondentie, onder andere betreffende De Nieuwe Tijd 1893-1895 en De Roskam en brieven van J. de Gruyter, H.H. van Kol, F.P. Oudens en M. Triebels; lidmaatschapskaarten; twee albums met familie...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-2004
The collection mainly consists of photographs and slides of a series of Latin American countries and theme issues (children, women, elderly people, coöperatives, etc.) in Latin America as well as the meetings and other activities of CLAT in the Netherlands and internationally. Ca. 4440 photo's (both...
Archives
Add to Favorites
Dossier Adviesraad van De Waarheid; dossiers Bond van Wetenschappelijke Arbeiders; Commissie Hulp aan Spanje; stukken betreffende de oprichting van een politiek en cultureel periodiek. Stukken betreffende kaderopleiding vakbeweging 1978; teksten 'Is het vuil, de stad en de dood antisemitisch?' do...
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1948
Deel 1: Collectie stukken betreffende de Nederlandsche Arbeiders Sportbond (opgericht 1926, geliquideerd in 1941) en in mindere mate betreffende de Nederlandse Culturele Sportbond, de opvolger van de NASB, onder meer korte geschiedenis NASB door H. Stapel; lidmaatschapsboekjes, brochures, congresver...
Archives
Add to Favorites
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, notulen en beschrijvingsbrieven van Algemene Ledenvergaderingen (ALV), stukken van de commissies van de VVDM, statuten en huishoudelijk reglementen, jaarverslagen, correspondentie, onder andere met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Period 2003-2012
Vergaderstukken bestuur en leden, congressen, stukken betreffende o.a. bedrijven en sectoren, CAO's, Ondernemingsraden, Pensioenfonsen alsmede een omvangrijke fotocollectie 1996-2014.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1897-1958, voornamelijk vanaf 1908, veelal als redacteur van ; dossiers Nederland-Nieuw Rusland 1928-1935, Humanitaire School 1913, berichtgeving in oorlogstijd 1914, toestanden in militaire hospitalen in Nederland 1916; financiële stukken 1915-1916; enige manuscripten; knipsels en...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1925-1935
Aanvankelijk predikant, later directeur van Ons Huis te Rotterdam en gemeenteraadslid voor de SDAP in Bussum en Rotterdam.
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1933 (-2006)
Aanvankelijk een militaire loopbaan nastrevend kreeg Janssen sympathie voor het socialisme. Na zijn afscheid van deze beweging zette Janssen, die zijn naam uitbreidde met de toevoeging 'Perio' zich decennia lang in voor het recht op staatspensioen.
Archives
Add to Favorites
Period 1926 - 1966
Foto's van N. Šalej
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1966 - 1966
Foto's van Z. Sajovec
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1958 - 1960
Foto's van J. Resida-Muler
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1922 - 1977
Foto's van U. Šalej
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1966 - 1985
Foto's van G. Scalzo
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1945 - 1994
Foto's van F. Šabovic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1962
Foto's van F. (Ferry) Saffrie
Archives
Online content
Add to Favorites