Showing 1 - 7 of 7 for search: '', query time: 0.06s
Vrijwel volledige verzameling van door Drukkerij Roodmerk in Amsterdam gedrukte pamfletten ten behoeve van de kraakbeweging en aanverwante groepen, kasboek, logboek 1978-1982.
Archives
Add to Favorites
Period 2015-2017
In deze collectie dossiers van het actieplatform FAIRcity vanaf de oprichting in 2015. Tevens het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift Amsterdam Alternative (vanaf 2015) en (actie)materiaal van allerlei groeperingen die zich bezig houden met de toerisme- en woon- en huurproblematiek in Amsterda...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1975
Kunsthistoricus die in zijn studententijd actief was in allerlei actiegroepen en politieke partijen voornamelijk in Leiden.
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur, van teamvergaderingen, commissies en werkgroepen (onder andere Commissie Internationale Zaken, Werkgroep Vredesstrijd); werkverslagen, correspondentie; stukken betreffende brochures, persinfo's en Knipselkrant; onderwerpdossiers, onde...
Archives
Add to Favorites
Minutes, discussion papers and other documents of the Collectif National and the national secretariat of IDS; internal bulletins, leaflets, pamphlets, press releases, public statements and other information material of IDS; leaflets, bulletins and other processed documents of clandestine soldier's c...
Archives
Add to Favorites
Documentatie, bestaande uit folders, pamfletten, kleine publicaties, knipsels en soms wat archiefmateriaal over een groot aantal onderwerpen zoals de kraakbeweging, de milieubeweging, duurzame energie, onafhankelijke media, boekenbeurzen, tentoonstellingen, alternatieve beurzen en -bewegingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1921-1974
Documentatie betreffende probleemgezinnen, daklozen, onaangepast gedrag, gemeentebeleid, herhuisvesting, hulpverleningsinstellingen, opbouwwerk bijzondere situaties; aantekeningen in het kader van een onderzoek naar asocialenbeleid (1907) 1921-1974.
Archives
Add to Favorites