Showing 1 - 20 of 38 for search: '', query time: 0.13s
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
GIM Ortsgruppe Hamburg: Agenda, minutes and other documents relating to meetings of the board and general meetings 1977-1986; correspondence 1974-1986; documents on national and local election campaigns 1976-1986; documents on agitation among workers, members of trade unions and students 1973-1984;...
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2003
Collection consisting of copies of La Gazette d'Angers 1971-1973, Point of no Return 1974-1975 and Essais, Revue de Critique et de Communication Proletaire. Nouvelle Série 1977-1989; pamphlets by Lallement and pamphlets with contributions by Lallement 1974-1984; articles on life and death of Guy...
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, periodieken, brochures, nota's, knipsels, persberichten, twee logboeken met aantekeningen over telefoongesprekken, verslagen van vergaderingen 1979.
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1938
Behalve enige manuscripten en correspondentie voornamelijk stukken betreffende conflict in de Stichting Studiekring voor Wijsbegeerte van de ex-werkers tegen mr. Börger en bestuur (1936) 1937-1938.
Archives
Add to Favorites
Het SDAP-archief bestaat uit drie delen:. De periode 1894-1918: tot ca 1912 door mevrouw Adama van Scheltema geordend, vrij veel stukken aanwezig. De periode 1918-1940: geordend door de SDAP zelf volgens `bureau- ordening'; bij de Duitse inval in 1940 is het archiefgedeelte 1933-1940 vernietigd,...
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Jan Cartier (vanaf 1972 in dienst van Ford; secretaris van de Bedrijfsledengroep): voornamelijk stukken betreffende de acties voor het behoud van de Fordfabriek 1980-1981; daarnaast notulen van de OR 1946-1970 (onvolledig), dossiers onder meer betreffende buitenlandse werknemer...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1979
Krantenknipsels betreffende de linkse en arbeidersbeweging, de provo- en kabouterbeweging, communisme, socialisme en anarchisme; twee dossiers over arbeidsconflicten (1959) 1966-1979.
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1984
Stukken betreffende de kraakbeweging (in Amsterdam), de Britse mijnstaking in 1984 en 1985, Joegoslavië en Roemenië en steunacties voor projecten in deze gebieden. Omschrijving door Jo van der Spek van het digitale materiaal: uitzendingen op Radio 100 op cassette 1986-1990; uitzendingen op Radio Pat...
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1956
Dossiers afkomstig van Ph. van Praag, chef de bureau van de ACOP: correspondentie, verslagen, circulaires, knipsels, artikelen, rapporten en aantekeningen betreffende de stakingen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de plannen van de directie van de NS, de standpunten van de FNV en de in 2001 door de NS Personeelscollectieven gevoerde acties 2000-2002.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; wetenschappelijke aantekeningen Economische rapporten over West-Duitsland (1949) en Italië (1951); stukken betreffende de rechtszaak van de Voedingsbond CNV tegen de British-American Tobacco Company (BATCO) Nederland over de sluiting v...
Archives
Add to Favorites
Notulen vergaderingen Landelijk Propaganda Komitee november 1901, correspondentie, financiële verantwoording, adhesiebetuigingen, manifesten, knipsels.
Archives
Add to Favorites
Gekopieerde archiefstukken en artikelen betreffende spontane stakingen in Nederland in de negentiende eeuw; gegevens over de sociale gelaagdheid van de Nederlandse bevolking (sociale stratificatie; gegevens over het Nationaal Arbeids-Secretariaat / NAS) 1816-1893; verder zijn aanwezig notulen en stu...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de SDAP 1934-1938; het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 1929-1936; de Arbeiders Jeugd Centrale 1932-1939; de Alg. Nederl. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 1934-1935; Poale Zion en Palestina 1934-1940; documentatie betreffende de viering van Sin...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1893
Enige persoonlijke stukken: militair zakboekje met bijlagen, bewijs van gratie en ontslag uit de gevangenis Utrecht 1893; enige artikelen en andere stukken betreffende de spoorwegstaking in Zuid-Afrika en zijn verbanning, onder andere verslag van zijn bezoek aan België; artikelen en lezing over comm...
Archives
Add to Favorites
Algemene stukken over de organisatie en hun doelstellingen 1972-1999; Notitieboeken, correspondentie en stukken betreffende organsatiestructuur en -processen 1970-1990; Stukken betreffende publicatiemateriaal en periodieken van Cineclub 1968-1990; Notitieboeken, correspondentie en o.a. folders betre...
Archives
Add to Favorites