Showing 1 - 20 of 79 for search: '', query time: 0.13s
Period 1969-1989
Het archief bevat vergaderstukken van het Algemeen en Dagelijks bestuur en ledenvergaderingen; algemene correspondentie; jaarverslagen; circulaires; stukken betreffende de oprichting en andere stukken van de interne organisatie; publicaties; persberichten; uitgaves; contacten met andere organisaties...
Archives
Add to Favorites
Chronologisch geordende knipselcollectie, met enkele brieven, van vakverenigingen over werkstakingen en uitsluitingen in Nederland 1901-1918; deze collectie vormde de grondslag voor de publikaties van het CBS over dit onderwerp; drukproeven voor de jaarlijkse uitgave van het betreffende stakingen;...
Archives
Add to Favorites
GIM Ortsgruppe Hamburg: Agenda, minutes and other documents relating to meetings of the board and general meetings 1977-1986; correspondence 1974-1986; documents on national and local election campaigns 1976-1986; documents on agitation among workers, members of trade unions and students 1973-1984;...
Archives
Add to Favorites
Fotoarchief van de Voedingsbond FNV, gebruikt voor de uitgaven van de bond, o.a. het blad .
Archives
Add to Favorites
Notulen en presentielijsten van de vergaderingen, correspondentie, verhoren, plaatselijke rapporten, manuscript en drukproeven van het rapport van de commissie.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, ontwerp-adressen, adhesielijsten, krantencommentaren 1903.
Archives
Add to Favorites
Documents on the General Strike in 1926 covered by R. Postgate for Lansbury's Labour Weekly. Notebook; `Labour Leaflets' and circulars by organizations in Oxford; the `G.J. Simmonds file' containing letters and circulars of (Joint) Strike Committees in the south, in which branches of the National Un...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, officiële stukken, rapporten, pamfletten, aantekeningen, periodieken, brochures, etc. betreffende OSP, RSP en RSAP 1934-1939, MLL-front 1940-1942, Spartacusbond 1942-1981, uitgeverij De Vlam en Comité Revolutionaire Marxisten; stukken betreffende stakingen, bedrijfskernen, EVC en OV...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1893
Enige persoonlijke stukken: militair zakboekje met bijlagen, bewijs van gratie en ontslag uit de gevangenis Utrecht 1893; enige artikelen en andere stukken betreffende de spoorwegstaking in Zuid-Afrika en zijn verbanning, onder andere verslag van zijn bezoek aan België; artikelen en lezing over comm...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-2004
The collection mainly consists of photographs and slides of a series of Latin American countries and theme issues (children, women, elderly people, coöperatives, etc.) in Latin America as well as the meetings and other activities of CLAT in the Netherlands and internationally. Ca. 4440 photo's (both...
Archives
Add to Favorites
Ca. 25 knipselboeken over vakorganisaties, werkgeversorganisaties, stakingen, arbeidstoestanden, CAO's, werkloosheid, etc. in de havens en bij het vervoer in Nederland en in het buitenland.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of leaflets and bulletins distributed at the gates by various organizations, including Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Confédération Générale du Travail (CGT), Ligue Communiste Révolutionaire, Lutte Ouvrière, Parti Communiste Français, Front Ouvrier Démo...
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Collection of leaflets from the four main strike committees: the Coordination des Grevistes inter-Snecma, the Comité de Grève syndiqués-non syndiqués, the CGT-sections syndicales-Snecma Villaroche and the CFDT-section Snecma-Villaroche 1988.
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, periodieken, brochures, nota's, knipsels, persberichten, twee logboeken met aantekeningen over telefoongesprekken, verslagen van vergaderingen 1979.
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Notulen vergaderingen Landelijk Propaganda Komitee november 1901, correspondentie, financiële verantwoording, adhesiebetuigingen, manifesten, knipsels.
Archives
Add to Favorites
Dossier betreffende een conflict in de NV: knipsels, manuscripten, brochures en enige brieven 1903, 1910-1913. Aanv. 2013: aanstellingsbrieven en getuigschriften van Petrus Corn. Orgers bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1891, 1896, 1898, 1904, 1911-1913, 1916, 1921; correspon...
Archives
Add to Favorites
Foxhol: verslagen van (veelal telefonische) vergaderingen en telefoongesprekken, aanwezigheidsschema's van de bezetters, muurkranten, adhesiebetuigingen, etc.; documentatie over het KSH-concern, Avebe en de bezettingen 1977-1981. Koog aan de Zaan: pers- en telexberichten, kopie van een logboek, kn...
Archives
Add to Favorites
Manuscript on the First International, written in 1932 at the request of the Marx-Engels-Lenin Institute in Moscow, including recollections of the Knights of Labor and the Haymarket martyrs; a few original letters are inserted, e.g. by Friedrich Sorge; personal documents 1865-1904. NB. Originals a...
Archives
Add to Favorites