Showing 1 - 20 of 285 for search: '', query time: 0.95s
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Puerto Rico.
Archives
Add to Favorites
Her correspondence as director of the American Birth Control League with various persons and institutions, including Guy Aldred, Rudolf Elkan, Lord Dawson, the Malthusian League, the New Generation League and Rose Witcop c. 1914-c. 1940.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-2009
Pamfletten, folders, bulletins, stickers, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende sociale bewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
De Dageraad/De Vrije Gedachte, ca 1929-1975: statuten, reglementen, koninklijke goedkeuring, jaarverslagen; stukken betreffende de algemene vergaderingen (ook enige notulen), notulen HB en DB vergadering 1947-1955, 1957-1966; correspondentie en andere stukken; dossiers onder andere kwestie J. Veen 1...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of correspondence with Avenir Rosell Figueras 1931-1933.
Archives
Add to Favorites
Notulen en stukken betreffende diverse projecten 1991-2000.
Archives
Add to Favorites
Bestuursvergaderingen 1963-1997, werkoverleggen 1994-1997, teambesprekingen 1966-1970; financiële stukken 1967-1974; correspondentie; stukken betreffende onderzoeksprojecten, congressen, contacten met andere instellingen, hulpverleners e.d.; overige stukken 1960-1997; documentatie 1974-1999.
Archives
Add to Favorites
Period 1992-2010
Collection on important Social Movements in Bolivia since 1992 until 2010.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Jaap van den Bergh en Marian van den Bergh-Van der Meer in de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA 1960-1962 en in Nieuw Links in de PvdA 1967-1973; stukken betreffende het lidmaatschap van Jaap van den Bergh van de gemeenteraad van Amsterdam voor de PvdA...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende filmprojecten (The awaking, De ark van Noach) die hij begin jaren tachtig in Amsterdam van de grond probeerde te krijgen; manuscripten (filmscenario's), notities, correspondentie, krantenknipsels en fotokopieën van foto's; een dossier over een kinderpornozaak.
Archives
Add to Favorites
Sexbladen uit Nederland 1946-1989, Canada 1932-1989, de Verenigde Staten 1952-1989 en een groot aantal West-Europese landen 1900-1989; stripboeken en -bladen 1965-1986; fotoboeken en -tijdschriften 1959-1989; erotische manuscripten en handgemaakte publicaties 1950-1970; homo-erotische foto's 1960-19...
Archives
Add to Favorites
Period 1986-2000
Vergaderstukken, correspondentie; stukken betreffende wet- en regelgeving inzake prostitutie in Nederland in het algemeen en in diverse gemeenten in het bijzonder; stukken betreffende de contacten met o.a. de Mr. A. de Graaf Stichting, het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) en de Stichting Erotikeu...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1986
Politica behorend tot de feministische vleugel van de CPN, in de periode 1982-1986 lid van de Tweede Kamer.
Archives
Add to Favorites
Period 1974–2010
In de collectie dossiers van allerlei vrouwen- en LHBT-activiteiten die vaak in of vanuit gekraakte panden werden ondernomen. Dossiers van verschillende vrouwengroepen: Helse Hex, De Wilde Roos, Loeder, Kassandra. Dossiers met gegevens over acties tegen seksisme en porno. Tevens dossiers met een alg...
Archives
Add to Favorites
Notulen; pamfletten; exemplaren van 'PSP Homo Nieuws' en 'Homobevrijding'; overige stukken 1978-1984.
Archives
Add to Favorites
Dozen 1 t/m 38 bevatten verslagen, correspondenties en overige vergaderstukken per periode van vier á zes maanden. Op de rug der dozen staat de exacte periode aangegeven. Aanvulling 2016: Onderzoeksopzet, knipsels en data behorende bij het rapport: Seksualiteit in Nederland / Gertjan van Zessen & Th...
Archives
Add to Favorites
Documenten over de jaren 1987-1996, landen corr. & info 1982-1990, soms 1 of twee velletjes
Archives
Add to Favorites
Dit archief is slechts globaal op onderwerp gesorteerd.
Archives
Add to Favorites