Showing 1 - 20 of 275 for search: '', query time: 0.2s
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Puerto Rico.
Archives
Add to Favorites
Her correspondence as director of the American Birth Control League with various persons and institutions, including Guy Aldred, Rudolf Elkan, Lord Dawson, the Malthusian League, the New Generation League and Rose Witcop c. 1914-c. 1940.
Archives
Add to Favorites
Knipselcollectie betreffende abortus 1972-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1877-1970
Stukken betreffende vrouwenhandel 1881-1956 en correspondentie betreffende het International Bureau for the Suppression of Traffic in Woman and Children 1904-1931; notulen, correspondentie en andere stukken betreffende vergaderingen en congressen, ledenadministratie, financiele stukken; dossiers bet...
Archives
Add to Favorites
A substantive collection on Thai political events and movements (esp. from 2004 onwards), political parties, labour and trade unions, social movements and culture.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-2009
Pamfletten, folders, bulletins, stickers, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende sociale bewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1987
Fabiola, artiestennaam van Peter Alexander van Linden (1946-2013). Dagboeken van Fabiola
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1999
Mr. A. de Graaf Stichting (1960-2005) was een onafhankelijk instituut voor vraagstukken m.b.t. tot prostitutie; de stichting deed onderzoek, gaf adviezen en voorlichting en onderhield contacten met mensen over de hele wereld die direct of indirect iets met prostitutie te maken hadden.
Archives
Online content
Add to Favorites
De Dageraad/De Vrije Gedachte, ca 1929-1975: statuten, reglementen, koninklijke goedkeuring, jaarverslagen; stukken betreffende de algemene vergaderingen (ook enige notulen), notulen HB en DB vergadering 1947-1955, 1957-1966; correspondentie en andere stukken; dossiers onder andere kwestie J. Veen 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2007
Het archief bevat notulen, nota's, correspondentie, onder andere met gewesten en afdelingen; stukken betreffende de panden van de NVSH, radio- en TV-programma's en verschillende kwesties, financiële stukken; documentatie; archivalia van enkele afdelingen van de NVSH 1950-2006 en van de NVSH Landelij...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of correspondence with Avenir Rosell Figueras 1931-1933.
Archives
Add to Favorites
Notulen en stukken betreffende diverse projecten 1991-2000.
Archives
Add to Favorites
Bestuursvergaderingen 1963-1997, werkoverleggen 1994-1997, teambesprekingen 1966-1970; financiële stukken 1967-1974; correspondentie; stukken betreffende onderzoeksprojecten, congressen, contacten met andere instellingen, hulpverleners e.d.; overige stukken 1960-1997; documentatie 1974-1999.
Archives
Add to Favorites
Period 1992-2010
Collection on important Social Movements in Bolivia since 1992 until 2010.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Jaap van den Bergh en Marian van den Bergh-Van der Meer in de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA 1960-1962 en in Nieuw Links in de PvdA 1967-1973; stukken betreffende het lidmaatschap van Jaap van den Bergh van de gemeenteraad van Amsterdam voor de PvdA...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende filmprojecten (The awaking, De ark van Noach) die hij begin jaren tachtig in Amsterdam van de grond probeerde te krijgen; manuscripten (filmscenario's), notities, correspondentie, krantenknipsels en fotokopieën van foto's; een dossier over een kinderpornozaak.
Archives
Add to Favorites
Sexbladen uit Nederland 1946-1989, Canada 1932-1989, de Verenigde Staten 1952-1989 en een groot aantal West-Europese landen 1900-1989; stripboeken en -bladen 1965-1986; fotoboeken en -tijdschriften 1959-1989; erotische manuscripten en handgemaakte publicaties 1950-1970; homo-erotische foto's 1960-19...
Archives
Add to Favorites
Period 1911-1998
Correspondentie, dagboeken, agenda's, persoonlijke notities, reisverslagen, manuscripten van hemzelf en van anderen; collectie door Brongersma verzameld over erotiek, seksualiteit, pedofilie en aanverwante thema's, met manuscripten, brieven, documentatie en ander drukwerk 1911-1998.
Archives
Add to Favorites
Period 1986-2000
Vergaderstukken, correspondentie; stukken betreffende wet- en regelgeving inzake prostitutie in Nederland in het algemeen en in diverse gemeenten in het bijzonder; stukken betreffende de contacten met o.a. de Mr. A. de Graaf Stichting, het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) en de Stichting Erotikeu...
Archives
Add to Favorites