Showing 1 - 20 of 81 for search: '', query time: 1.02s
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in United States of America.
Archives
Add to Favorites
Documents on the 'Voyage de l'Egalité' July-August 1985, including notes.
Archives
Add to Favorites
Archief en documentatie betreffende de Werkgroep voor een Maatschappij-Kritische Vakbeweging, de PvdA in Rotterdam, de vredesbeweging en anti-racisme activiteiten 1972-1987. Stukken betreffende de Socialistische Jeugd in Rotterdam 1962-1972 en het NVV Jongerencontact 1967-1970.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents, part of which shown at the exhibition 'Beyond the Friendship of Peoples: antisemitism and nationalism at the end of the Soviet Era' consisting of copies of books, newspapers and leaflets of the Nacional'no-Patrioticeskij Front 'Pamjat' and other right-wing nationalist politi...
Archives
Add to Favorites
Documents from its chairman Brieuc-Yves Cadat, consisting of minutes of the general assembly in 1986; an office journal 1986-1987; statutes 1986; photocopies of some correspondence 1986; notes; clippings 1986.
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken, correspondentie, stukken met gegevens over buitenlandse werknemers, huisvesting, gebedsruimten, illegalen, contacten met commissies, (kerkelijke) organisaties, ministeries, Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, Spaanse organisaties, etc.
Archives
Add to Favorites
Documents, mostly photocopies, collected by Jürgen Dietzsch consisting of correspondence between imprisoned militants and their supporters; pamphlets, leaflets and other documents on demonstrations, political outrages, hunger strikes by prisoners and other actions; on racism, xenophobia, the NATO an...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-2010
Ingekomen stukken en uitgaande stukken, met notulen van bestuurs- en stukken van ledenvergaderingen 1950-1968, 1981-2004 (-2010); statuten en huishoudelijk reglement 1950, 1979-1989; adressenbestand; kasboek 1982-1985; stukken betreffende de Sociaal Medische Commissie 1981-1985, het Centraal Orgaan...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, correspondentie 1994-1996; stukken betreffende het zigeuner- en minderhedenbeleid, opvang van vluchtelingen, jurisprudentie Woonwagenwet, het tijdschrift `o DROM', de reizende tentoonstelling.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1985
Stukken betreffende indianen, indianenbeweging, inheemse volken, nationale minderheden, mensenrechten, Vierde Russell Tribunaal (1918) (1954) 1963-1985
Archives
Add to Favorites
Period 1992-2011
Correspondence with the connected organizations, questionnaires concerning the start of the network and documents concerning campaigns; documentation on c. 300 anti-racist and anti-fascist groups and organizations, ranging from the European Parliament and other EU institutions to international organ...
Archives
Add to Favorites
Documents on meetings, campaigns and other activities of the Informationsbüro; documents on affiliated and other groups and organizations; documents, mainly circulars, bulletins, reports, clippings and other documentation, on many topics relating to Nicaragua, Central America and the solidarity move...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van vergaderingen van en andere stukken betreffende het Platform 1989-1996; stukken betreffende het Krisis Komitee Oost 1987-1989; stukken betreffende het kraakcafé 'De Eerste Hulp' in de Eerste Oosterparkstraat 1987-1992; stukken betreffende de Eurotop in Amsterdam 1997.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende organisatie en activiteiten van het KMAN, zoals vergaderstukken, correspondentie, persberichten, pamfletten; stukken betreffende contacten met andere organisaties, o.a. Forum, Platform van Demokratische Organisaties van Buitenlanders, Nederlands Centrum Buitenlanders, Amsterdams...
Archives
Add to Favorites
Correspondence, lectures, articles and other documents, written and collected by Robin Cohen and Robert Fine, staff members of Warwick University 1931-1999; documents concerning Angola, Botswana, Eastern Africa, Mozambique, Namibia, Nigeria and North and North-Eastern Africa 1959-1995; on Lesotho, M...
Archives
Add to Favorites
Typescripts and documentation on the Comités Communistes pour l’Autogestion 1978-1987; file on the defamation law suit brought by François Robert against France Culture and Philippe Videlier 1993-1997; documentation on international solidarity, leftist groups and the fight against fascism and racism...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2017
In de collectie dossiers betreffende de overal in Nederland gevoerde antiracistische en antifascistische acties door actievoerders die de confrontatie niet schuwen. Meer uitvoerige dossiers zijn aanwezig over de acties tegen de installatie van een lid van de Centrumpartij in de Amsterdamse gemeenter...
Archives
Add to Favorites
Period 1985–2017
In de collectie dossiers van solidariteitsacties met vluchtelingen en illegalen, alsmede van de organisaties die zich richtten op praktische ondersteuning (ASKV). Ook dossiers van het Autonoom Centrum (1991 -2004) zijn in deze collectie opgenomen. In deze collectie tevens de anti-Europa-acties in de...
Archives
Add to Favorites
Period 1984–1992
In de collectie dossiers met pamfletten, persberichten, verklaringen, kranten en brochures betreffende overal in Nederland gevoerde acties tegen apartheid, vooral tegen Shell: onder andere 'Blij dat ik snij' en de 'Shell spektakelblokkade' georganiseerd door het Komitee Shell uit Zuid-Afrika (SuZA,...
Archives
Add to Favorites
Period 1974 – 2016
Geen onderwerp waartegen vanuit de linkse kraak- en actiebeweging geen demonstratie is gehouden of actie is gevoerd. Als het niet tot een van de hoofdonderwerpen behoort (kraken, antikernenergie, antimilitarisme, antifascisme, anti-apartheid, milieu, verkeer, uitkeringen, gender, vluchtelingen, poli...
Archives
Add to Favorites