Showing 1 - 20 of 277 for search: '', query time: 0.85s
Bewegend beeld en geluidmateriaal afkomstig uit aanvullingen van het Archief Interkerkelijk Vredesberaad.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1990
De collectie bestaat uit 69 LPs en 15 EPs uit de Sovjet Unie, Duitsland en andere landen met daarop strijdliederen. Het gaat om 78 en 33 toeren platen. 33 speldjes, voornamelijk uit de voormalige Sovjet Unie. Deze speldjes betreffen portretten, congressen en jubilea. 1 ansichtkaart met de beeltenis...
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Australia.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Finland.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Austria.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Argentina.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Algeria.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Brazil.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Ghana.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Japan politics and protests, labour, trade unions, environmental- and peace movements, and culture
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in United Kingdom.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in United States of America.
Archives
Add to Favorites
Circulaires van de NVR, correspondentie van bestuurs- en redactielid Guido van Suchtelen 1949-1969 en fotokopieën van brieven van Joris Ivens, Nico Rost, Margot Vos en anderen.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1983
Correspondence of May Picqueray, Louis Lecoin and Aristide Lapeyre to R. Lochu. Part of his papers.
Archives
Add to Favorites
Brieven van leden van de anti-militaristische Schrijfclub Hoogezand-Sappemeer aan dienstweigeraar Martens 1936; pamfletten, etc. betreffende dienstweigeren; correspondentie, circulaires en andere stukken betreffende de Orde van Jonge Tempelieren te Amsterdam, voornamelijk 1937-1939; correspondentie...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1997
Notulen van vergaderingen van het Landelijk Overleg (Beraad) Vredes Organisaties (LOVO/LBVO), correspondentie en stukken betreffende gevoerde acties 1982-1989, 1992-1997. Aanvulling 2016: notulen van vergaderingen van het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO) en correspondentie 1991-1995; stu...
Archives
Add to Favorites
Documents on the General Strike in 1926 covered by R. Postgate for Lansbury's Labour Weekly. Notebook; `Labour Leaflets' and circulars by organizations in Oxford; the `G.J. Simmonds file' containing letters and circulars of (Joint) Strike Committees in the south, in which branches of the National Un...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stuk...
Archives
Add to Favorites
Deel van haar archief, bestaande uit brieven van met name dienstweigeraars die gevangen zitten 1920-1921.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on South Korea: politics, economy, labour, social movements
Archives
Add to Favorites