Showing 1 - 2 of 2 for search: '', query time: 0.65s
Period 1994-2002
In Amsterdam gevestigd Studiecentrum Turkije dat zich vooral bezighield met Turken die, opgeroepen voor militaire dienst, aan de militaire dienst probeerden te ontkomen of, eenmaal in dienst, uit het leger deserteerden.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1995-1996; jaarverslagen 1991-1992; stukken betreffende de Human Rights Foundation of Turkey 1990-1994; stukken betreffende militaire dienst en dienstweigeren in Turkije 1990-1996; stukken betreffende mensenrechten in Turkije, in het bijzonder die van vrouwen, en door Amnesty Interna...
Archives
Add to Favorites