Showing 1 - 13 of 13 for search: '', query time: 5.42s
Period 1902-1941
Artikelen van en over Keppler; persoonlijke stukken, onder andere betreffende benoeming, jubilea en ontslag; correspondentie; rapporten en andere stukken betreffende biologische reinigingswerken slachthuis Leiden; stukken betreffende (internationale) congressen, Gemeentelijke Woningdienst en de STV.
Archives
Add to Favorites
Documentatie over alternatieve hulpverlening, JAC, Release, jongeren, huisvesting, drugs, jeugdtoerisme, kinderbescherming, welzijnswerk. Dit archief behoort tot de Collectie Sociale Documentatie (CSDVRZ103), ook wel Centrum voor Sociale Documentatie (CSD). De persoons- en organisatienamen die in...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie bestaande uit brochures, scripties en kopieën van artikelen betreffende stedelijke ontwikkeling en verbetering van woonomstandigheden in sloppenwijken in ontwikkelingslanden met name in Pakistan 1962-1991; archief betreffende diverse projecten in Pakistan, waaronder het Ora...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Rijksscholengemeenschap 'Het Wageningsch Lyceum' 1971-1972; de Bewoners-Organisatie Bovenbuurt te Wageningen 1973-1976; de Bokkenbuurt in Utrecht en de afdeling Utrecht van de CPN 1976-1984; de stakingen van welzijnswerkers in Utrecht 1982 en 1984; stukken betreffende het wijk...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2002
Statuten, jaarverslagen en werkplannen van het Steunpunt 1986-1999; stukken betreffende de woonwagenwet 1973-2002; correspondentie, adviesrapporten, bezwaarschriften en andere stukken betreffende de ontwikkeling, inrichting, beheer een leefomstandigheden van woonwagenstandplaatsen in Zuid-Holland 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1986
Correspondentie en andere stukken 1940-1945; kranten- en tijdschriftartikelen van en over Ben Sajet 1949-1986 (1989); (overdrukken van) artikelen van Sajet in vaktijdschriften 1913-1954.
Archives
Add to Favorites
Filled in questionnaires regarding the labour and living circumstances of labourers in the garment industry in Cambodia 2001-2002.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1997
In deze collectie enkele dossiers over kraakrestaurants, volkskeukens en eten
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1946
Arts, opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam, werkzaam in Nederlands-Indië bij de tinwinning en later als oog-, oor, neus- en keelarts in Batavia. Oprichter van het Ambonsch Studiefonds en van de beroepsvereniging van Indonesische artsen.
Archives
Add to Favorites
Logboeken van de Stichting Release te Amsterdam 1970-1971; correspondentie van Geert Mak, medewerker van de juridische sectie van Release Amsterdam; overige stukken betreffende Release 1971-1972.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en stukken betreffende het verrichte onderzoek en andere activiteiten van de werkgroepen gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en werkloosheid, die deel uitmaakten van de Projektgroep Kollektieve Voorzieningen 1976-1984.
Archives
Add to Favorites
Annual reports 1992-2004; project proposals; book with texts and photos on the target group of Arter Asha.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Ch. van Oostrom: jaarverslagen, financiële stukken betreffende de bejaardenhuizen, onder andere Coornherthuis en Wijndaalderhuis; notulen en andere vergaderstukken, algemene stukken, correspondentie; uitgaven, brochures en periodieken van de huizen.
Archives
Add to Favorites