Showing 1 - 20 of 177 for search: '', query time: 1.1s
39 items (one duplicate copy) on occupational safety and working conditions in the USSR.
Archives
Add to Favorites
Period 1829-2010
Pamfletten, folders, bulletins, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende cultuur, educatie, gezondheid en media in Nederland
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Tunisia.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1941
Artikelen van en over Keppler; persoonlijke stukken, onder andere betreffende benoeming, jubilea en ontslag; correspondentie; rapporten en andere stukken betreffende biologische reinigingswerken slachthuis Leiden; stukken betreffende (internationale) congressen, Gemeentelijke Woningdienst en de STV.
Archives
Add to Favorites
Period 1865-1993
Collectie brochures, periodieken en andere gedrukten betreffende diverse aspecten van de sociale geneeskunde 1865-1993.
Archives
Add to Favorites
Het archief, dat globaal geordend is, is onvolledig; het bevat statuten en huishoudelijke reglementen, notulen van de hoofdbestuursvergaderingen 1893-1951 en van de algemene vergaderingen 1893-1963 (onvolledig), kopieboeken 1902-1920, correspondentie 1949-1956, ledenadministratie, financiële stukken...
Archives
Add to Favorites
Enige vroege stukken, onder andere eerste jaarverslagen, ook van de afdelingen Den Haag en Rotterdam, statuten en uitgaven, onder andere Uniegroet; notulen vanaf ca 1956 en vooral stukken uit de jaren 1971-1983: correspondentie, financiële stukken en uitgaven; Afdeling Apeldoorn: notulen 1958-1982,...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken betreffende zijn biografie, manuscripten van gedichten, luisterspelen, filmscenario's, romans en wetenschappelijke publikaties, met enige correspondentie en andere stukken; chronologisch geordende correspondentie 1945-1990; stukken betreffende de Centrale Commissie voor de Filmk...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1980, reglement, jaarverslagen 1962-1963,1966-1980, correspondentie en brievenboeken, financiele stukken, onder andere betreffende Blauwe Weekcollectes en subsidies.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van initiatiefnemer J. Mantel: verslagen, correspondentie, contacten met politieke partijen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties, verslagen en andere stukken van congressen in Arnhem 1980, Ede 1982 en het WAO-Tribunaal in Ede 1983, persberichten, uitgaven en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Her correspondence as director of the American Birth Control League with various persons and institutions, including Guy Aldred, Rudolf Elkan, Lord Dawson, the Malthusian League, the New Generation League and Rose Witcop c. 1914-c. 1940.
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat stukken uit de jaren 1925-1995 van en betreffende organisaties en commissies waarin Maas functies vervulde:. Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden (NBAS): notulen, correspondentie, financiële stukken 1935-1940; uitgeschreven speeches van Maas vanaf 1930; stukken van afdel...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van leden, onder meer A.J. van Maastrigt en D. Post: (concept-)jaarrekeningen Groot-Loge 1944, 1945, 1953, 1962; stukken betreffende feestelijke bijeenkomsten in Apeldoorn, Leens, Leeuwarden en Nijmegen; notulen van de vergaderingen van Loge Voorwaarts nr. 2 in Rotterdam 1913-1915;...
Archives
Add to Favorites
Dictaatcahiers, aantekeningen voor lezingen, voordrachten, toneelstukjes en cursussen; enige brieven 1946-1956.
Archives
Add to Favorites
Period 1899-1990
Notulen, jaarverslagen, correspondentie, financiele stukken, circulaires en pamfletten, geordend per jaar (1854) 1899-1990; stukken betreffende het Wit-Gele Kruis; statuten en notulen van het Kruisverbond in het Aartsbisdom Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1948
Deel 1: Collectie stukken betreffende de Nederlandsche Arbeiders Sportbond (opgericht 1926, geliquideerd in 1941) en in mindere mate betreffende de Nederlandse Culturele Sportbond, de opvolger van de NASB, onder meer korte geschiedenis NASB door H. Stapel; lidmaatschapsboekjes, brochures, congresver...
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1939
Lessen `Spel en sport', `Lekentoneel', `Verdragen', `Vakbeweging', `Zielkunde en Opvoeding', `Muziek en Zang' van de Kaderscholen Jeugdraad NVV 1937-1939; schriftelijke cursus Alcoholvraagstuk van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme 1944.
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken 1918-1947, 1960-1970; notulen bestuursvergaderingen 1918-1947, 1960-1970; correspondentie 1933-1955, 1974-1986; financiële stukken 1918-1965; stukken betreffende aangesloten organisaties: NCA en ANDO 1978-1988, ANGOB 1950-1964, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten, aantekeningen en documentatie voor zijn artikelen en lezingen 1925-1958.
Archives
Add to Favorites
Lijsten van door de bezetter verboden Nederlandse organisaties en bladen 1941; circulaires, gedrukten en knipsels betreffende overheidsmaatregelen (politie, WA, luchtbescherming), pers, PTT-voorschriften, geestelijkheid, Indonesië, nationaal-socialistische propaganda, gezondheidszorg, joodse aangele...
Archives
Add to Favorites