Showing 1 - 20 of 28 for search: '', query time: 0.14s
Period 1945-1980
Statuten en reglementen 1946-1980; stukken betreffende de federatievorming met de Dienstenbond NKV 1976-1978; vergaderstukken bondsbestuur 1961-1979, bondraad 1961-1979; congressen 1965-1978; stukken betreffende personeel 1949-1978, vrouwenwerk 1959-1980, jongeren 1968-1979; stukken over CAO’s 1946-...
Archives
Add to Favorites
Documentation concerning the political background, political movements, anti-Marcos dictatorship, elections, labour, trade unions, peasants, overseas workers, indigenous people, women, religious movements, social movements, culture, environmentalism, actions against American bases and nuclear arms 1...
Archives
Add to Favorites
Reports, articles, working papers and other printed materials documenting labour issues in various Asian countries.
Archives
Add to Favorites
The Committee for Asian Women (CAW) is a regional network of 46 women workers member groups in 14 Asian countries.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het NVV , de Industriebond NVV en opvolgers 1962-1990, in het bijzonder betreffende scholing voor vrouwen, o.a. binnen de Commissie Vrouwenbelangen van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale1962-1975; stukken betreffende de Bestuurdersbond NVV Haarlem en daarbinnen de Contactgroep...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1996
Notulen van de Vrouwenwerkgroep 1955-1960, het Hoofd- en het Dagelijks Bestuur 1960-1995 (onvolledig), Algemene Vergaderingen 1962, 1965-1996, Algemene Werkvergaderingen 1971-1986 en van de Federatie Vrouwenbond CNV en de Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) 1994-1995; correspondentie va...
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Norway
Archives
Add to Favorites
Period 1990-1996
Stukken betreffende door Mieke Veenstra gevolgde cursussen aan de Centrale Kaderschool van het NVV 1969-1971; typoscripten van door Jan Varkevisser gehouden interviews met vrouwelijke vakbondsbestuurders 1995; stukken betreffende de biografie van Mieke Veenstra 1965-2002; stukken betreffende werkz...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
32 digitized audiotapes and 30 digitized audiocassettes with interviews with libertarians. Transcriptions of interviews, copies of documents, notes and bibliographical references relating to Auzias' publications 'La grève des ovalistes: Lyon juin-juillet 1869' and 'Mémoires libertaires: Lyon 1919-...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1998
Vergaderstukken van het Federatiebestuur 1979-1998 en de Bondsraad 1979-1988; stukken betreffende congressen 1979-1998; stukken betreffende statuten en reglementen Dienstenbond FNV en de federatievorming met de Dienstenbond NKV; stukken betreffende de werkorganisatie, financiën, projecten en onderzo...
Archives
Add to Favorites
Period 1889-2012
Sociaal-democrate en vakbondsbestuurder. Zette zich in diverse functies, o.a. bij de Algemene Bond Mercurius, in voor gelijke beloning en behandeling van vrouwen.
Archives
Add to Favorites
Stukken (ook enkele notulen) betreffende vergaderingen van het federatiebestuur; jaarverslagen, correspondentie geordend per afdeling en chronologisch voor de overige correspondentie; onderwerpdossiers voornamelijk betreffende hulpacties, bijeenkomsten en andere activiteiten.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites
Documents and photocopies of mostly printed documents relating to the trial against Devrimci Işçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK), including the plea by Abdullah Baştürk 1980-1982 and the trial against the Halkin Emek Partisi (HEP) 1994; documents relating to the Türkiye Birleşik Komünist Partisi...
Archives
Add to Favorites
Collection of conference papers, regulations, reports, bulletins, statements, appeals, pamphlets, copies of periodicals and other documents relating to Palestinian labour organizations, including al-Ittihad al-'Amm li-Naqabat al-'Ummal (General Federation of Trade Unions, GFTU) 1985-1990, the Naqaba...
Archives
Add to Favorites
Bestuurlijke stukken van de Vrouwenbond FNV/NVV zijn opgenomen in de archieven van NVV en FNV Naast enkele stukken van de landelijke bond en districten, stukken (soms slechts enkele) van de volgende afdelingen: Amersfoort, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oost, Amsterdam-West, Anna-Paulowna, Appelscha,...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1995
Notulen en andere bestuurlijke stukken 1981-1995; correspondentie 1974-1995; statuten 1974, 1980, 1984; financiële stukken 1975-1994; stukken betreffende congressen 1977-1995, cursussen 1976-1990, 8 Maart vieringen en andere culturele activiteiten van Turkse vrouwen 1980-1986, solidariteitsacties me...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende cursussen van het NVV voor vrouwen en werkgroepen en conferenties van vrouwengroepen binnen de ABVA 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2005
The Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticas e Similares de São Paulo (Chemical Workers Trade Union of São Paulo), founded in the traditional São Paulo district of Brás in 1933, represents the interests of the labourers in the chemical and pharmaceuti...
Archives
Add to Favorites