Showing 1 - 20 of 30 for search: '', query time: 0.13s
Stukken van de Commissie vrouwelijke leden, afkomstig van de secretaris Els Bakker; notulen, correspondentie, circulaires en een paar krantenknipsels.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2005
The Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticas e Similares de São Paulo (Chemical Workers Trade Union of São Paulo), founded in the traditional São Paulo district of Brás in 1933, represents the interests of the labourers in the chemical and pharmaceuti...
Archives
Add to Favorites
Stukken (ook enkele notulen) betreffende vergaderingen van het federatiebestuur; jaarverslagen, correspondentie geordend per afdeling en chronologisch voor de overige correspondentie; onderwerpdossiers voornamelijk betreffende hulpacties, bijeenkomsten en andere activiteiten.
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1995
Notulen en andere bestuurlijke stukken 1981-1995; correspondentie 1974-1995; statuten 1974, 1980, 1984; financiële stukken 1975-1994; stukken betreffende congressen 1977-1995, cursussen 1976-1990, 8 Maart vieringen en andere culturele activiteiten van Turkse vrouwen 1980-1986, solidariteitsacties me...
Archives
Add to Favorites
Documentation concerning the political background, political movements, anti-Marcos dictatorship, elections, labour, trade unions, peasants, overseas workers, indigenous people, women, religious movements, social movements, culture, environmentalism, actions against American bases and nuclear arms 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende cursussen van het NVV voor vrouwen en werkgroepen en conferenties van vrouwengroepen binnen de ABVA 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Taiwan politics and protests, labour, trade unions, social movements and culture
Archives
Add to Favorites
Collection of conference papers, regulations, reports, bulletins, statements, appeals, pamphlets, copies of periodicals and other documents relating to Palestinian labour organizations, including al-Ittihad al-'Amm li-Naqabat al-'Ummal (General Federation of Trade Unions, GFTU) 1985-1990, the Naqaba...
Archives
Add to Favorites
Bestuurlijke stukken van de Vrouwenbond FNV/NVV zijn opgenomen in de archieven van NVV en FNV Naast enkele stukken van de landelijke bond en districten, stukken (soms slechts enkele) van de volgende afdelingen: Amersfoort, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oost, Amsterdam-West, Anna-Paulowna, Appelscha,...
Archives
Add to Favorites
Period 1890-1920
Documents collected by Tuckwell: reports and comments on factory bills, documents relating to lead poisoning, industrial law cases, regulations, sweating and related subjects; documents concerning the Women's Trade Union League 1895-1918; documents concerning conferences on women's labour; copies of...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de ABOP Vrouwengroep; vergaderstukken van het het KOOR, het ABOP bestuur, de algemene vergadering en regionale vergaderingen; stukken betreffende het jaarlijkse congres en scholing; en over thema's als vrouw en arbeid, basisinkomen, sociale zekerheid...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1995
Stukken betreffende het Rood Front Utrecht 1973-1977, reorganisaties en stakingen bij metaalbedrijven 1973-1976, bedrijvenwerk 1976-1981, onderzoek naar de Eenheidsvakcentrale (EVC) 1974, reorganisaties en stakingen bij metaalbedrijven in Utrecht en Amsterdam 1974-1976, Landelijk Kaderoverleg (LKO)...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1980
Statuten en reglementen 1946-1980; stukken betreffende de federatievorming met de Dienstenbond NKV 1976-1978; vergaderstukken bondsbestuur 1961-1979, bondraad 1961-1979; congressen 1965-1978; stukken betreffende personeel 1949-1978, vrouwenwerk 1959-1980, jongeren 1968-1979; stukken over CAO’s 1946-...
Archives
Add to Favorites
Period 1995-2012
The collection contains periodicals mainly from Sri Lanka. Some were published abroad by groups in diaspora. The periodicals are about human rights, women rights and trade unions.
Archives
Add to Favorites
Documents and photocopies of mostly printed documents relating to the trial against Devrimci Işçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK), including the plea by Abdullah Baştürk 1980-1982 and the trial against the Halkin Emek Partisi (HEP) 1994; documents relating to the Türkiye Birleşik Komünist Partisi...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het NVV , de Industriebond NVV en opvolgers 1962-1990, in het bijzonder betreffende scholing voor vrouwen, o.a. binnen de Commissie Vrouwenbelangen van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale1962-1975; stukken betreffende de Bestuurdersbond NVV Haarlem en daarbinnen de Contactgroep...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2009
Documentatie over solidariteitsbewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1889-2012
Sociaal-democrate en vakbondsbestuurder. Zette zich in diverse functies, o.a. bij de Algemene Bond Mercurius, in voor gelijke beloning en behandeling van vrouwen.
Archives
Add to Favorites