Showing 1 - 20 of 165 for search: '', query time: 3.32s
Diaries and notebooks 1932-1937; agendas 1947-1951, 1962, 1964; correspondence with her father Hüseyin Hüsnü İşmen, Sadun Aren, Turgut Kazan and others 1953-1997; documents concerning her occupation as plant pathologist by the Ministry of Agriculture 1940-1966; courses and stay in England and Canada...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1922
Manuscripten van `La Milliardaire' en van haar laatste roman `Mopje' (met als laatste hoofdstuk `Oproep aan alle Vrouwen van de geheele Wereld') met enige correspondentie over uitgave van `Mopje' 1922; brieven aan mevrouw Van Veen 1917-1922 en brief aan Mrs. May Ulbricht-Sewalt (bestemd voor Vrouwen...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1996
Notulen van de Vrouwenwerkgroep 1955-1960, het Hoofd- en het Dagelijks Bestuur 1960-1995 (onvolledig), Algemene Vergaderingen 1962, 1965-1996, Algemene Werkvergaderingen 1971-1986 en van de Federatie Vrouwenbond CNV en de Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) 1994-1995; correspondentie va...
Archives
Add to Favorites
32 digitized audiotapes and 30 digitized audiocassettes with interviews with libertarians. Transcriptions of interviews, copies of documents, notes and bibliographical references relating to Auzias' publications 'La grève des ovalistes: Lyon juin-juillet 1869' and 'Mémoires libertaires: Lyon 1919-...
Archives
Add to Favorites
Notes; texts of lectures and outlines of speeches; manuscripts of articles and reviews for News and Letters and other periodicals; correspondence with Erich Fromm, George A. Kelly, Herbert Marcuse, Arnold Miller, Natalija Sedova and Lev Trotsky; documents on her publications, including her translati...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1954
Correspondentie en stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1948-1950; stukken betreffende Marga Klompé, Kaderconferentie 1953; documentatie. Aanvulling 2004: Stukken betreffende enkele personen en bedrijven, door Mazirel verzameld in haar functi...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1922
Diaries 1906, 1911-1922; manuscripts 1918 and n.d.; notes c. 1883-1917; correspondence with Margarete Heck 1895-1897, 1915-1918, Walther Rathenau 1918, Lilly M. Von Stoffregen 1916-1922 and others c. 1868-1922; also letters from August Bebel 1896, 1911, Albert Einstein 1920, Selma La...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with A. Blaschko (Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechts-Krankheiten) 1905-1906, Joseph Bloch 1905-1906, W. Mittermaier 1936-1937, Helene Stöcker 1904-1906, Marie Stritt (Bund deutscher Frauenvereine) 1905-1906, Elisabeth H. Winterhalter 1905, 1908, 1931, and others; not...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Dolle Mina 1970; studentenhuisvesting 1970; PSP gewest Amsterdam 1972-1989; PSP-fractie Provinciale Staten Noord-Holland 1974-1978; PSP Vrouwen; diverse werkgroepen PSP 1972-1989; Vervoersbond FNV 1979.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, enige opstellen en correspondentie met familieleden en personen actief in wetenschap en kunst; van Jeronimo de Bosch Kemper ook brieven ontvangen als redacteur van De Tijdgenoot; van Jeltje de Bosch Kemper ook enkele dossiers over het huishoudonderwijs, herhalingsonderwijs, sch...
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1940
De stukken zijn voornamelijk afkomstig van de voorzitster mevrouw M. Wibaut-Berdenis van Berlekom en enige stukken, voornamelijk 1913-1914, van de secretaresse Heleen Ankersmit. Notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, circulaires, stukken betreffende jaarvergaderingen...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1914-1939, 1946-1972, presentielijsten, jaarverslagen 1937-1938, 1946-1971, correspondentie 1945, 1970-1972; verslagen van landelijke en gewestelijke vergaderingen; notulen en enige andere stukken van de 1 mei - kinderfeest-commissie 1931-1934, 1936.
Archives
Add to Favorites
Stukken van de Commissie vrouwelijke leden, afkomstig van de secretaris Els Bakker; notulen, correspondentie, circulaires en een paar krantenknipsels.
Archives
Add to Favorites
From Maud Arncliffe-Sennett collection, British Library
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, enige notulen, correspondentie, jaarverslagen; vlugschriften en andere uitgaven van de Feministische Partij, de ANVO en de Democratische Partij 1919-1925
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Saskia Kanis, Marianne Passchier (eerste landelijk-contact-vrouw), Pieternel Rol (Groningen) en voornamelijk Titia Bos: onder meer notulen Landelijke Koördinatiegroep PSP-Vrouwen, verslagen landelijke vrouwendagen, stukken, waaronder notulen, van de scholingsgroep, werkgroep 5-...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1995
Het archief, bevat voornamelijk notulen, jaarverslagen, stencils, correspondentie met gewesten en afdelingen, correspondentie en andere stukken op onderwerp en per jaar geordend, stukken betreffende congressen, acties, onder meer Marie, word wijzer, de redactie van Wij Vrouwen en stukken betreffende...
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1990
Agenda's en notulen, jaarverslagen, correspondentie; stukken betreffende verkiezingen, congressen en verschillende onderwerpen; enquete onder de Rooie Vrouwen Amsterdam naar belangstelling, kennis en ervaring 1978; voorlichtingsmateriaal en andere uitgaven.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites