Showing 1 - 6 of 6 for search: '', query time: 0.07s
Period 1985–2017
In de collectie dossiers van solidariteitsacties met vluchtelingen en illegalen, alsmede van de organisaties die zich richtten op praktische ondersteuning (ASKV). Ook dossiers van het Autonoom Centrum (1991 -2004) zijn in deze collectie opgenomen. In deze collectie tevens de anti-Europa-acties in de...
Archives
Add to Favorites
Period 1974 – 2016
Geen onderwerp waartegen vanuit de linkse kraak- en actiebeweging geen demonstratie is gehouden of actie is gevoerd. Als het niet tot een van de hoofdonderwerpen behoort (kraken, antikernenergie, antimilitarisme, antifascisme, anti-apartheid, milieu, verkeer, uitkeringen, gender, vluchtelingen, poli...
Archives
Add to Favorites
Period 1996-2010
Susan George has been one of the leading voices in the anti-globalisation movement since the 1980s. This library contains the material she used for her work as activist, writer, consultant, and public speaker; and many of her own publications and interviews.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1980
Brieven, getuigenverklaringen, processtukken, een rapport en krantenknipsels betreffende de arrestatie van en de rechtsgang rond provo Maarten Visser verzameld en opgemaakt door getuige Eric de Lijser 1966-1967. Stukken betreffende de Werkgroep Verkeer van de Amsterdamse Ouderraad en de samenstell...
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites
Period 2017
In July 2017 the G20 Summit, the meeting of the twenty most powerful countries, took place in Hamburg. Many people protested against this summit.
Archives
Add to Favorites