Showing 1 - 7 of 7 for search: '', query time: 0.05s
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Voornamelijk teksten van en aantekeningen voor lezingen, onder andere voor de VARA-radio 1933-1940 en cursus voor de AJC `politieke partijen in Nederland', manuscript `Noord-Nederlandsche Handel in de Dertiende Eeuw'; dossier betreffende reis van commissie uit partij en vakbeweging naar Scandinaviƫ...
Archives
Add to Favorites
Tekst van een interview van P.P.de Baar met W.J.Wieringa.
Archives
Add to Favorites
Apotheker en sociaal-democraat met grote economische belangstelling. Publiceerde regelmatig in . Bevriend met Sam de Wolff.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur, dagelijks bestuur, ledenvergaderingen, algemene vergaderingen en ledenraad 1913-1992; correspondentie van het bestuur 1908-1990; statuten en huishoudelijke reglementen 1911-1978; stukken betreffende het beleid en van beleidsadviescommissies 1953-1991; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1977
Notulen van vergaderingen; overige stukken 1971-1977.
Archives
Add to Favorites