Showing 1 - 19 of 19 for search: '', query time: 0.15s
Notulen; correspondentie 1975-1981; jaarverslagen; financiële verslagen en stukken betreffende subsidies; stukken betreffende districten, leden, ondernemingsraad, afdelingen, werkgroepen en cursuswerk, vertegenwoordiging in organisaties, pers en publiciteit, manifestaties en festiviteiten; overige s...
Archives
Add to Favorites
Period 1964-1975
In deze collectie een overzicht in de vorm van pamfletten, brochures en nota's van allerlei vroege kraakactiviteiten in diverse buurten van de stad, maar ook meer buiten Amsterdam. (Surinaamse krakers in de Bijlmermeer, boerderijkrakers in Diemen). Uitgebreidere dossiers over de kraakacties in de Ge...
Archives
Add to Favorites
Period 1981–1985
In de uitgebreide collectie dossiers over het leven en de organisatie van de bewoners in Wijers: de huiskrant, notulen van huisvergaderingen. Veel dossiers gaan over de pogingen die zijn ondernomen om Wijers te legaliseren; niet alleen brochures, maar ook verslagen van de politieke lobby om de woonw...
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1991
In de collectie dossiers over het wel en wee van de bewoners: huiskranten, pamfletten, brochures, persberichten etc. Interessant is de administratie die intern werd bijgehouden over het betalen van de energiebijdrage door de bewoners. Tevens uitgebreide informatie over de onderhandelingen met de gem...
Archives
Add to Favorites
Period 1979–2015
In de collectie behalve een algemeen en divers overzicht van de kraakactiviteiten en kraakpanden in Groningen, een uitgebreide verzameling betreffende het WNC, met name de nasleep van de ontruiming en het proces tegen de hierbij gemaakte arrestanten, bestaande uit nieuwsbrieven, brochures, gerechtel...
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of documents relating to Council meetings and meetings of the General Assembly 1952-1964; documents relating to conferences and seminars 1957-1962; circulars 1954-1962; press releases, reports by the documentation centre and other documents 1957-1972; documents of the Latin Ame...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Hans Nusink: jaarverslagen, notulen, nota's en andere uitgaven; documentatie over universiteit en studentenbeweging; persoonlijke stukken van Nusink. Stukken afkomstig van Jan Kapteijn: stukken betreffende de Culturele Raad Wageningen, de Disputorenraad, de Wageningse Student...
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen; stukken betreffende Politeia, democratisering aan de universiteit van Amsterdam 1973-1974, de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA), de herstructurering van de Letterenfaculteit van de UvA, ASVA-Seminars 1973, 1978, het bestuursconflict bij het Instituut voor Neerlandistiek aa...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1965
Agenda's, notulen en andere stukken van de Centrale Werkgroep; congresstukken; algemene correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende de organisatie en de diverse werkgroepen; dossiers over de conferenties; stukken betreffende diverse scholengemeenschappen; stukken betreffende de Vernieuwingsr...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1985
Agenda's met bijlagen en notulen van de bijeenkomsten, correspondentie 1971-1985, 1988. Aanv. 2016: werkstukken IWP/UvA van o.a. Klaas Bakker, Tom van Doormaal, Johan Frieswijk, Bob Reinalda, Gerard van Rossum & Wim Sosef, Peter Sluiter, Liesbeth de Vries-Kellermann & Huub Philippens en Gaby & Ger 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1981
Collection of printed and processed documents, including leaflets, pamphlets, bulletins, publications on conferences and activities, statements on the constitution and documents relating to the successive celebrations of the World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship, from Prague...
Archives
Add to Favorites
Collection of carbon copies, processed and printed documents, consisting of papers of the Preparatory Committee 1960, bulletins, press releases and reports presented at the meetings about peaceful co-existence and other subjects.
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1938
Agenda's 1967, 1979-1988, 1990-1992; persoonlijke stukken 1965-1982; stukken betreffende de Groninger Studenten Raad 1965-1971 en z.j.; stukken ontvangen en opgemaakt in de functie van wetenschappelijk medewerker op het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 1966-1972 en z.j....
Archives
Add to Favorites
Reports, circulars and printed material. Documents on the 7th World Festival of Youth and Students in Vienna 1959. See also the papers of Rob Metz en de collection Weltfestspiele der Jugend und Studenten (Berlin Oktober 1973).
Archives
Add to Favorites
Collectie betreffende het jeugd- en jongerenbeleid in Voorburg, het welzijnswerk, drugs en drugsgebruik, undergroundcultuur en kabouterbeweging.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende afdeling en district Amsterdam van de CPN 1975-1991.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1996
Politiek tekenaar voor het dagblad en de universiteitsbladen in Groningen en Nijmegen, later betrokken bij de leefomgeving rond Onderdendam in de provincie Groningen.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende het onderzoek door Hein Wiedijk naar leven en werk van AJC-, SDAP- en later PvdA-voorman Koos Vorrink (Vlaardingen 1891-Amsterdam 1955), resulterend in diens biografie (Groningen, 1986).
Archives
Add to Favorites