Showing 1 - 18 of 18 for search: '', query time: 0.12s
Period 1989-1991
Hanneke Willemse conducted interviews with Spanish anarcho-syndicalists on the period 1928-1938.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen; correspondentie 1975-1981; jaarverslagen; financiƫle verslagen en stukken betreffende subsidies; stukken betreffende districten, leden, ondernemingsraad, afdelingen, werkgroepen en cursuswerk, vertegenwoordiging in organisaties, pers en publiciteit, manifestaties en festiviteiten; overige s...
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1938
Getranscribeerde en vertaalde interviews en andere stukken gebruikt als bronnenmateriaal bij haar proefschrift: `Gedeeld verleden: Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938'.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende cursussen van het NVV voor vrouwen en werkgroepen en conferenties van vrouwengroepen binnen de ABVA 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Diploma's en lidmaatschapsbewijzen 1905-1951; getuigschriften diverse werkkringen 1911-1949; stukken betreffende de werkzaamheden van Willems bij Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Amsterdam 1944-1945; stukken betreffende een eventuele onderscheiding voor G.J. Jurgens 1955-1956; correspondentie tuss...
Archives
Add to Favorites
Collectie met verzamelde stukken uit de jaren 1976-1982 over NVV-bond Mercurius/Dienstenbond-NVV/FNV betreffende congressen, afdeling Amsterdam en Mercuriusleden ABN, BLG, onder meer pamfletten, circulaires, verslagen en uitgaven, waaronder De Rooie Cent, en over ABN en CAO's.
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1926
Enige persoonlijke stukken; autobiografische aantekeningen; lidmaatschapsboekjes Concordia inter Nos en SDAP; correspondentie c. 1906-1926, onder andere brieven van de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond en F.M. Wibaut.
Archives
Add to Favorites
Stukken vanaf 1945: zakagenda's, weekrapporten, stukken betreffende scholing, ontwikkelingslanden, reizen naar Zuid-Amerika, Curacao, Singapore en Suriname; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Collection of mostly stencilled and printed documents on the IFCTU, the WCL and affiliated organizations, with some correspondence by B. Leyn, treasurer of the Internationale Vereinigung der Christlichen Gewerkschaften in der graphischen Industrie. Documents on the IFCTU 1925-1968 and the WCL 1968-1...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1987
Collection of documents received from Walter Schevenels, Assistent General Secretary (1945-January 1949), completed with other documents, mainly stencilled and printed material. Correspondence by Walter Schevenels 1946-1948; files of Schevenels on the trade union movement in Germany and other countr...
Archives
Add to Favorites
Apotheker en sociaal-democraat met grote economische belangstelling. Publiceerde regelmatig in . Bevriend met Sam de Wolff.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de TAS-raad (Technische en Administratieve Staf) aan de Universiteit van Amsterdam en documentatie betreffende de democratiseringsbeweging aan universiteiten en in het hoger onderwijs.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het dienstverband tussen de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers 'Mercurius' en Fredericus Johan Willems en Catharina Maria Ovezall 1938-1954; stukken betreffende cursussen 'Geschiedenis van het Nederlandse Arbeidsrecht' en 'Amerikaanse g...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV en de behandeling hiervan in de Eerste en Tweede Kamer 1935-1939. Aanvulling 2011: overdrukken van artikelen van Van der Waerden met opdrachten van de schrijver z.j.
Archives
Add to Favorites
Period 1890-1935
Het eerste gedeelte bevat correspondentie, die alfabetisch is geordend per periode, met aparte dossiers van bepaalde correspondenten; stukken betreffende zijn memoires; stukken betreffende zijn SDAP-activiteiten: onder andere Partijbestuur 1905-1934, diverse commissies, coƶperaties 1899-1929, Het Vo...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1988
Persoonlijke documenten 1914-1978; stukken betreffende pensionering en afscheidsreceptie 1969; stukken betreffende oprichting en naamgeving van de Anke Weidemaschool in Assen 1985-1988; stukken betreffende geschilderd portret van de eerste generatie van zes vakbondsvrouwen 1995.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Weesper Bestuurdersbond 1914-1939, 1945-1948, 1958-1975.
Archives
Add to Favorites