Showing 101 - 120 of 163 for search: '', query time: 0.1s
Period 1945-1987
Collection of documents received from Walter Schevenels, Assistent General Secretary (1945-January 1949), completed with other documents, mainly stencilled and printed material. Correspondence by Walter Schevenels 1946-1948; files of Schevenels on the trade union movement in Germany and other countr...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1906
Collection consisting of documents on congresses 1883, 1892, 1902-1906, 1925-1927, 1934-1937 and 1949-1959: convocations, reports, leaflets, clippings and other printed material; letters of support to the congress in Geneva 1902; documents on the revision of the Constitution at the congress of 1921;...
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection consisting of documents (for a great part photocopies) relating to its 1st and 2nd congress, to meetings of the International Council and of the Executive Committee 1936-1939; circulars and copies of bulletins 1936-1940; documents on the international youth peace rally and the participati...
Archives
Add to Favorites
Collection of carbon copies, processed and printed documents, consisting of papers of the Preparatory Committee 1960, bulletins, press releases and reports presented at the meetings about peaceful co-existence and other subjects.
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken 1918-1947, 1960-1970; notulen bestuursvergaderingen 1918-1947, 1960-1970; correspondentie 1933-1955, 1974-1986; financiële stukken 1918-1965; stukken betreffende aangesloten organisaties: NCA en ANDO 1978-1988, ANGOB 1950-1964, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende...
Archives
Add to Favorites
Gedenkalbum bij zijn afscheid als secretaris-penningmeester van de PvdA met brieven van 'voormannen' 1949; bevat ook vier brieven 1947-1953.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1982
Plakboeken, gedichtjes, sketches, notities, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1938
Agenda's 1967, 1979-1988, 1990-1992; persoonlijke stukken 1965-1982; stukken betreffende de Groninger Studenten Raad 1965-1971 en z.j.; stukken ontvangen en opgemaakt in de functie van wetenschappelijk medewerker op het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 1966-1972 en z.j....
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1965
Minutes of the National Executive Committee 1956-1961; agenda and minutes of and other documents relating to the annual general meetings and the meetings of the National Council 1958-1961; some correspondence with Eric Heffer, secretary of the Socialist Workers' Federation (SWF) and others 1956-1957...
Archives
Add to Favorites
Period 1948-2004
Notulen van diverse vergaderingen 1950-1977; correspondentie 1950-1986; circulaires 1964-1976; statuten en stukken betreffende doelstellingen 1949-1973; financiële stukken 1958-1969; stukken betreffende verwante organisaties en verschillende onderwerpen 1966-1978, 1981; stukken betreffende afdelinge...
Archives
Add to Favorites
Apotheker en sociaal-democraat met grote economische belangstelling. Publiceerde regelmatig in . Bevriend met Sam de Wolff.
Archives
Add to Favorites
Contains also documents from the International Institute for Peace 1957-1975.
Archives
Add to Favorites
Reports, circulars and printed material. Documents on the 7th World Festival of Youth and Students in Vienna 1959. See also the papers of Rob Metz en de collection Weltfestspiele der Jugend und Studenten (Berlin Oktober 1973).
Archives
Add to Favorites
Collectie betreffende het jeugd- en jongerenbeleid in Voorburg, het welzijnswerk, drugs en drugsgebruik, undergroundcultuur en kabouterbeweging.
Archives
Add to Favorites
Stukken van de wereldwinkel Amstelveen en van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 1971-1980.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; agenda's; stukken betreffende Stichting Goed Wonen, Aktie Informatie en Documentatiecentrum voor Woon- en Leefmilieu, Stichting 'Lieven de Key', diverse buurtacties, de Ban de Bank Aktie (Vijzelstraat Amsterdam), Comité tegen de vestiging van Progil, Comité Leefbaarheid Amsterdam-No...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de TAS-raad (Technische en Administratieve Staf) aan de Universiteit van Amsterdam en documentatie betreffende de democratiseringsbeweging aan universiteiten en in het hoger onderwijs.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Suriname en Surinamers 1978-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1970
Correspondentie 1966-1967, notulen van bestuursvergaderingen 1966-1967, aanmeldingen van leden 1966-1968, financiële stukken 1966-1970. Stukken van Mr. J.H. Smeets: correspondentie, vergaderstukken, knipsels en andere documentatie 1966-1968; oprichtingsakte van de Liga voor de Rechten van de Mens...
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1980
Boeken, brochures en andere publicaties uit de bibliotheek van Hein van Wijk
Archives
Add to Favorites