Showing 21 - 40 of 183 for search: '', query time: 0.15s
Het archief bevat notulen en stukken van vergaderingen, verslagen van activiteiten en andere gerelateerde stukken, zowel van de centrale werkgroep Den Bosch tegen Apartheid als van diverse subgroepen (chronologisch geordend), alsmede persoonlijke (voornamelijk handgeschreven) notities en corresponde...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat de notulen en stukken van de veelal wekelijkse vergaderingen en scholingsbijeenkomsten van de werkgroep, alsmede van de periodieke landelijke vergaderingen van de werkgroepen Zuidelijk Afrika met de landelijke komitees. Het archiefmateriaal is afkomstig van de mede-oprichter en ful...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Bankwezen, wissel- en munthandel Afschrift van de keur en ordonnantie op de wisselbank en het wisselrecht te Rotterdam. Bijzondere Collecties 245
Archives
Add to Favorites
Period 1989-1991
Hanneke Willemse conducted interviews with Spanish anarcho-syndicalists on the period 1928-1938.
Archives
Online content
Add to Favorites
Letters from Peter Kropotkin relating to Le Réveil, to Wintsch 1912, Luigi Bertoni 1911-1914 and Georges Herzig 1903-1913; a letter from Vladimir Federoff-Zabrejneff to Herzig 1909.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969 - 1972
Foto's van H. Wijngaarde
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1957 - 1959
Foto's van N. Willemsen-Binderhagel
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1929 - 1967
Foto's van C.M. Wils
Archives
Online content
Add to Favorites
Archieven van: De Derde Weg, 1951-1965 (1967): notulen, correspondentie, ledenlijsten, financiële stukken, etc., veel stukken betreffende contacten met Duitsland; stukken groep Groningen; Comité 1961 voor de Vrede, 1961-1967: notulen, correspondentie, financiële stukken, enige periodieken en docum...
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1972
Appointment diaries 1955-1966, 1968-1972; notebooks on his scholarly work n.d.; correspondence on, and drafts of the manuscript (incomplete) of `The Dialectic Algebra' 1962, 1964-1965; manuscript of his lectures `Logic, Philosophy of Language and Scientific Method' 1970; documents on his lecturing a...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie 1975-1981; jaarverslagen; financiële verslagen en stukken betreffende subsidies; stukken betreffende districten, leden, ondernemingsraad, afdelingen, werkgroepen en cursuswerk, vertegenwoordiging in organisaties, pers en publiciteit, manifestaties en festiviteiten; overige s...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1974
Notulen, correspondentie; stukken betreffende huisvesting van gastarbeiders in Leiden; cursusmateriaal samengesteld door de werkgroep; stukken van landelijke en plaatselijke werkgroepen; stukken betreffende Marokko 1970-1976 en het 'Turkenproces' te Utrecht 1979; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1998
Correspondentie 1946-1998; particuliere stukken 1933-1997; stukken betreffende werkzaamheden als ambtenaar en hoogleraar rechten in Batavia 1930-1946, 1960-1970, en in de functie als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam betreffende universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken 1946...
Archives
Add to Favorites
De stukken zijn grotendeels per jaar op commissie, sectie of onderwerp geordend: correspondentie, circulaires, verslagen en rapporten van de verschillende secties, werkgroepen en commissies (de stukken van de onderwijscommissie ontbreken over de jaren 1964-1971), kopieën van uitgaande brieven; jaarr...
Archives
Add to Favorites
Period 1863-1938
Johanna Wichmann Zeise: ingekomen brieven van Clara Wichmann 1892-1914 en z.j. en Erich Wichman 1912 en z.j. en van anderen 1892-1938; stukken betreffende huishouding en financiën 1915-1938, huwelijk en gezin 1885-1938, literaire aantekeningen en manuscripten 1865-1938; knipsels en gedrukten 1871-19...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Zvi Lamm 1981-1988, Harold Walsby 1966- 1967, 1971 and others; notebook; typescripts of `Systematic Ideology. A study of the structure, origin and evolution of ideologies' and of other publications, including typescripts of lectures 1945-1993; documents relating to Ideological Co...
Archives
Add to Favorites
Collectie catalogi van het postorderbedrijf Wehkamp. De collectie bevat niet alleen een nagenoeg complete reeks reguliere catalogi, maar ook reeksen speciale aanbiedingen en thematische catalogi.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1994
2726 photographs on South Africa, Namibia and Mozambique, mostly taken between 1979 and 1994.
Archives
Add to Favorites
363 foto's van de activiteiten van de Werkgroep Kairos m.n. in Nederland in de periode 1979-1998.
Archives
Add to Favorites