Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.71s
Period 1925-1998
Correspondentie 1946-1998; particuliere stukken 1933-1997; stukken betreffende werkzaamheden als ambtenaar en hoogleraar rechten in Batavia 1930-1946, 1960-1970, en in de functie als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam betreffende universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken 1946...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1994
2726 photographs on South Africa, Namibia and Mozambique, mostly taken between 1979 and 1994.
Archives
Add to Favorites
De collectie bestaat voornamelijk uit kopieën en is verzameld ten behoeve van Wiebes zijn onderzoeken naar o.a. spionage en inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Nederlandse binnen- en buitenlandse politiek en de totstandkoming van de NAVO, de kwestie Nieuw-Guinea, Prins Bernhard, de geroofde tegoed...
Archives
Add to Favorites
The World Federalist Movement is an international non-governmental organization operating together with the Institute for Global Policy to advance the global promise of peace and is commited to building a safer and more just world.
Archives
Add to Favorites
Period 1948-2004
Notulen van diverse vergaderingen 1950-1977; correspondentie 1950-1986; circulaires 1964-1976; statuten en stukken betreffende doelstellingen 1949-1973; financiële stukken 1958-1969; stukken betreffende verwante organisaties en verschillende onderwerpen 1966-1978, 1981; stukken betreffende afdelinge...
Archives
Add to Favorites
Period (1963) 1969-2002 (-2004)
Archief- en documentatiemateriaal van de Werkgroep Kairos, van 1970 tot 2002 actief als kerkelijke anti-apartheidsgroep en (vooral na 1990) als oecumenisch advies- en informatiecentrum over Zuid-Afrika.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1977
Notulen van vergaderingen; overige stukken 1971-1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1975
Correspondentie tussen W.G. Wolters en W.F. Wertheim 1971-1975; artikelen van Wertheim in diverse bladen 1966-1974; stukken betreffende de diverse debatten over China en Indonesië en de rol van professor Wertheim daarin 1959-1997; concept van lezing 'Indonesian communism and the problem of cultural...
Archives
Add to Favorites