Showing 1 - 13 of 13 for search: '', query time: 0.09s
Het archief bevat notulen en stukken van vergaderingen, verslagen van activiteiten en andere gerelateerde stukken, zowel van de centrale werkgroep Den Bosch tegen Apartheid als van diverse subgroepen (chronologisch geordend), alsmede persoonlijke (voornamelijk handgeschreven) notities en corresponde...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat de notulen en stukken van de veelal wekelijkse vergaderingen en scholingsbijeenkomsten van de werkgroep, alsmede van de periodieke landelijke vergaderingen van de werkgroepen Zuidelijk Afrika met de landelijke komitees. Het archiefmateriaal is afkomstig van de mede-oprichter en ful...
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Twee handgeschreven brieven van 'The Blanket Men in H Block' Gerard Hodgins, Michael (Micky) Holden, Tom Kelly en Eugene Smith op toiletpapier z.j.; stukken, voornamelijk documentatie, betreffende Noord-Ierland, het 'International Tribunal on Britain's Presence in Ireland' in Londen herfst 1978, de...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere stukken van de WBZ-kerngroep, Boerinnengroep, regionale kerngroepen en regiovergaderingen 1974-1998; interne nieuwsbrief 'Zuiveldiversen' 1986-1997; stukken betreffende publiciteit en acties 1981-1994, het Kritisch Landbouw Beraad 1987-1988, de Europese Boeren Vereniging 1989-1993,...
Archives
Add to Favorites
Period 2011-2016
Resolution by the Third World Parliamentary Forum , as part of the World Social Forum, in Porto Alegre, Brasilia, 2003. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Mumbai, India, 2004. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Karachi...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van secretaris G. van Reemst-de Vries en penningmeester F. Santen: voornamelijk correspondentie, onder meer met kunstenaars, comité's, familieleden van politieke gevangenen in Spanje, financiële stukken, bulletins en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Stukken van de wereldwinkel Amstelveen en van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 1971-1980.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1980
Boeken, brochures en andere publicaties uit de bibliotheek van Hein van Wijk
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de Werkgroep Bolivia.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende o.a. de Noord-Hollandse Coöperatieve Vereniging voor Biologisch-Dynamische Agricultuur U.A. en Gaea. Verdeelcentrum voor produkten uit biologisch-dynamische landbouw 1981-1985.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1969-1975; notulen 1969-1975; notulen en overige stukken betreffende de Beleidsraad van het Derde Wereld Centrum (DWC) 1971-1974; notulen en overige stukken betreffende het Anti Imperialisme Kollektief (AIK) 1974-1975; aantekencahiers en agenda's 1969-1972, 1976-1977; artikelen, lezi...
Archives
Add to Favorites