Showing 61 - 80 of 187 for search: '', query time: 0.13s
Systematische indeling: J. Personen en families. Kladboek van Petrus Werden (Waubach) Bijzondere Collecties 775
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere vergaderstukken, statuten, correspondentie, financiële stukken en documentatie 1976-1986.
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere stukken van de WBZ-kerngroep, Boerinnengroep, regionale kerngroepen en regiovergaderingen 1974-1998; interne nieuwsbrief 'Zuiveldiversen' 1986-1997; stukken betreffende publiciteit en acties 1981-1994, het Kritisch Landbouw Beraad 1987-1988, de Europese Boeren Vereniging 1989-1993,...
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1995
Documents from the WISE office in Amsterdam consisting of correspondence, including correspondence with WISE branches in other countries and correspondence of AIRPLAN 1978-1995; documents concerning the internal organization and finances of WISE 1975-1994; correspondence and other documents on nucle...
Archives
Add to Favorites
Veel correspondentie, vooral met bestuursleden van de Democratische Partij en een uitgebreide correspondentie met de voorzitter prof. mr J.E. Heeres (Leiden) 1915-1929; andere correspondenten zijn de medewerkers, ook literatoren, van Vrije Arbeid, later Democratie en Vrije Arbeid; correspondentie me...
Archives
Add to Favorites
Women's Health Action Foundation was an organization, based in Amsterdam, supporting a worldwide campaign against anti-pregnancy vaccins.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1972
Stukken betreffende zijn aftreden als Tweede Kamerlid voor de PSP, zijn opvolging door Bram van der Lek als fractievoorzitter en zijn uittreden uit de PSP 1969-1978, 1981; circulaires van de Werkgroep voor Ekologie, Pacifisme en Socialisme (WEPS) 1977-1978; notulen van bestuursvergaderingen, stukken...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1987
Collection on the Peace Movement in the Federal Republic of Germany (and some other countries): leaflets, pamphlets, publications, periodicals, notes, reports, correspondence, clippings; documents relating the Anti-Nuclear Movement and Human Rights Movements in the Federal Republic of Germany.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; documentatie betreffende de politiek in Limburg, de verkiezingen van 1956, de val van het kabinet in 1966 en de Limburgse steenkolenmijnen 1955-1965.
Archives
Add to Favorites
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1974-1994; stukken ter voorbereiding van vergaderingen 1968-1995; administratieve stukken 1980-1992; financiële stukken (1976-) 1988-1994; personendossiers 1974-1976, 1982-1990, 1996-1997; stukken betreffende publicaties van de WMS 1975-1993, mensenrechten...
Archives
Add to Favorites
Willem Wijnands (1932-2013), werkte als illustrator bij en als opmaker en fotoredacteur bij het . Zijn jeugdherinneringen legde hij na zijn pensionering vast in kleurrijke tekeningen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Bouwmaterialen, aardewerk en glas. Correspondentie van Wilhelm Klauer, Tonpfeifenfabrik, Baumbach, Rheinland-Pfalz. Wilhelm Leopold Klauer bouwt in 1863 een pijpenfabriek in Baumbach en produceert in 1872 1,8 miljoen pijpen. In 1892 valt de belangrijkste exportm...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Rapporten van W.P. Wolterbeek, de handelswaarnemer van Nederlands-Indië voor de Levant, betreffende Turkije, Palestina, Egypte, Irak, Koeweit, Bahrein, Kenia, Uganda, Ruanda/Burundi, Belgisch Congo en Tang...
Archives
Add to Favorites
Krantenknipsels, rapporten en teksten van journalisten van de Wereldomroep betreffende ontwikkelingen in landen in Afrika en Latijns Amerika 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Adolf Cluss 1851-1854, Hermann Meyer 1857-1864 and others (at the Bund der Kommunisten Weydemeyer was known as "Hans"); manuscripts on wages, economic crises in Europe and the USA, in particular in the South; press clippings of his articles from American newspapers and periodical...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1947-1996
Started as a journalist in Prague and history teacher in Nigeria, long time researcher and senior lecturer at the Institute of Social Studies (ISS) in The Hague, the Netherlands, did his research in India, Nigeria, South Africa, Spain and other countries.
Archives
Add to Favorites
Period 2011-2016
Resolution by the Third World Parliamentary Forum , as part of the World Social Forum, in Porto Alegre, Brasilia, 2003. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Mumbai, India, 2004. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Karachi...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-2012
Communist politician and activist, born in Frankfurt am Main, living in the FRG but educated in the GDR, active in the DFU and later the DKP.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken: prentenboekjes lagere school, stukken betreffende kweekschool, apothekersopleiding, lidmaatschapsbewijzen, getuigschriften, diploma's, financiële stukken, etc; manuscripten en aantekeningen; stukken koloniale commissie SDAP 1904 en programherziening SDAP; correspondentie 1882-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1929
Correspondentie 1914-1924; persoonlijke stukken: schoolrapporten 1903-1907, getuigschriften 1917-1925; herdenkingsartikelen 1929; aantekeningen, ingezonden stukken, artikelen en gedichten onder meer voor De Bezem 1924-1928; tentoonstellingenscatalogi 1920-1960.
Archives
Online content
Add to Favorites