Showing 181 - 199 of 199 for search: '', query time: 0.11s
Period 1965-1995
The Brünn-Harris-Watts Collection is part of a conglomerate: Collection, Library and Papers, all with the same name based on the three founders. These three parts all started from the topic of helping deserting US soldiers during the Vietnam War and changing the structures and objectives of the U.S....
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1988
Persoonlijke documenten 1914-1978; stukken betreffende pensionering en afscheidsreceptie 1969; stukken betreffende oprichting en naamgeving van de Anke Weidemaschool in Assen 1985-1988; stukken betreffende geschilderd portret van de eerste generatie van zes vakbondsvrouwen 1995.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende o.a. de Noord-Hollandse Coöperatieve Vereniging voor Biologisch-Dynamische Agricultuur U.A. en Gaea. Verdeelcentrum voor produkten uit biologisch-dynamische landbouw 1981-1985.
Archives
Add to Favorites
Copies of correspondence with family and friends from Cipinang Prison, Jakarta 1996-1998; correspondence with Dita Indah Sari and letters from Dita Sari to some other persons 1997-1998; invitation from Abdul Latief to Wilson 1997; manuscript of a statement by Wilson on PRD Manifesto; copies of two a...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende het onderzoek door Hein Wiedijk naar leven en werk van AJC-, SDAP- en later PvdA-voorman Koos Vorrink (Vlaardingen 1891-Amsterdam 1955), resulterend in diens biografie (Groningen, 1986).
Archives
Add to Favorites
Stukken (voornamelijk kopieën) betreffende de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), verzameld met het oog op een te maken - maar nooit gerealiseerde- documentaire over de BKR 1982-1986.
Archives
Add to Favorites
Lezingen, artikelen, manuscripten, correspondentie en documentatie over allerlei onderwerpen onder andere vrouwenkiesrecht, doodstraf, (socialistische) opvoeding, vredesbeweging, seksuele hervorming, kinderlectuur, positie van de vrouw, vrouwenbeweging, Humanistisch Verbond; reacties (correspondenti...
Archives
Online content
Add to Favorites
Essay and diploma of the Rechtshogeschool 1939; typescripts, reports, press clippings and other documents on the agitation on the plantation Bandar Betsy, North Sumatra, which grounds were claimed by the agricultural workers on the basis of old rights 1964-1966; memoirs ‘Dandanggula’ on his years in...
Archives
Add to Favorites
Documents on the Communist Party of Great Britain, the debates in the communist movement after the death of Stalin, the cry for reforms in Hungary and Poland as well as the position of Jews in the Soviet Union and other Eastern European countries 1956-1958, 1966.
Archives
Add to Favorites
Period 1933-1995
Brieven van Gerrit de Wilde uit de gevangenis in Rotterdam 1933; correspondentie van Gerrit de Wilde met zijn familie vanuit de concentratiekampen Schoorl, Amersfoort, Dachau en Allach en andere familiecorrespondentie en stukken uit de oorlogsjaren 1941-1945, 1993; correspondentie met Franz en Else...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor het Noordelijk Werk 1938-1940, 1954-1959, stafvergaderingen 1963, 1972, 1976-1977, 1983 en vergaderingen van de bestuurscommissie, vanaf 1982 centrumbestuur 1979-1985; correspondentie 1938-1940, 1961-1967 en z.j.; jaarverslagen over 1950-1956, 1965-...
Archives
Add to Favorites
Filled in questionnaires regarding the labour and living circumstances of labourers in the garment industry in Cambodia 2001-2002.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Weesper Bestuurdersbond 1914-1939, 1945-1948, 1958-1975.
Archives
Add to Favorites
Immigration forms filled out by those Greeks, seeking entry into the United States at the Athens Office of the World Council of Churches 1954-1958.
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1971
Nederlandse ingenieur die op zoek naar werk, zich met zijn echtgenote eerst in Duitsland vestigde en daarna naar de Sovjet-Unie reisde. Najaar 1936 gearresteerd, naar Siberië gedeporteerd en in maart 1938 geëxecuteerd.
Archives
Add to Favorites
Stukken opgemaakt en ontvangen als partijbestuurder SDP/CPH tot 1925, ingekomen brieven van onder meer I. Armand, M. Borodin, A. van Gool, H. Gorter, A. de Kom, D. de Lange, K. van Langeraad, T. Malaka, A. Pannekoek, K. Radek, W. van Ravesteyn, G. van het Reve, H. en R. Roland Holst, J. Romein, S. R...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1977
Notulen van vergaderingen; overige stukken 1971-1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1975
Correspondentie tussen W.G. Wolters en W.F. Wertheim 1971-1975; artikelen van Wertheim in diverse bladen 1966-1974; stukken betreffende de diverse debatten over China en Indonesië en de rol van professor Wertheim daarin 1959-1997; concept van lezing 'Indonesian communism and the problem of cultural...
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1996
Voornamelijk notulen, jaarverslagen, enige correspondentie, statuten en reglementen, financiële stukken, ledenadministratie, documentatie, film ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, oorkonde en receptieboek aangeboden aan A.H. Gerhard bij zijn 70ste verjaardag 1928; Nederlandsch Vrijdenkersfon...
Archives
Add to Favorites