Showing 101 - 120 of 189 for search: '', query time: 0.12s
Stukken afkomstig van secretaris G. van Reemst-de Vries en penningmeester F. Santen: voornamelijk correspondentie, onder meer met kunstenaars, comité's, familieleden van politieke gevangenen in Spanje, financiële stukken, bulletins en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Brieven van P.J. Troelstra (5x), G.W. Melchers (1x) en H. Polak (1x) aan Tj. Westra en zijn weduwe 1905-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Voornamelijk teksten van en aantekeningen voor lezingen, onder andere voor de VARA-radio 1933-1940 en cursus voor de AJC `politieke partijen in Nederland', manuscript `Noord-Nederlandsche Handel in de Dertiende Eeuw'; dossier betreffende reis van commissie uit partij en vakbeweging naar Scandinavië...
Archives
Add to Favorites
Brieven van o.a. J. Faber, A. Hessels, H. Meeldijk, J. Postema, O. Oldenburger, J.van Dam, geschreven tijdens Wiegers gevangenschap.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk (aanzet tot) zijn `Memoires van een timmerman', enige correspondentie ca 1918-1931, onder andere met De Tribune, IRH, Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders en met J.B. van Loghem, Koos en Nel Visch en anderen over de mogelijkheid te werken in de Sovjet-Unie 1925-1931; stukken betref...
Archives
Add to Favorites
Tekst van een interview van P.P.de Baar met W.J.Wieringa.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie (1974-) 1979-1984; stukken betreffende dienstweigeren en de vredesbeweging; teksten van interviews met en andere stukken betreffende de voormalige dienstweigeraars Henk Akkerman, Cor Inja (1903-) en Meinte Ringia (1888-) en de anti-militarist Wim Jong (1905-1987); documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1930
Brieven van H. Polak 1940 (lx), E. Schumacher 1934 (2x), J. Tinbergen 1933 (lx) en P.J. Troelstra 1917-1930 (7x).
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1940
Typoscripten, manuscripten en gedrukte artikelen van Wiersma; knipselboek met gedrukte artikelen van Wiersma 1931-1952; plakboeken met uitgeknipte filmrecensies van andere auteurs 1938-1939, 1946, 1947-1953; knipselboek met artikelen uit het Vrije Volk c.1945.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1906
Manuscripten van 'Levensherinneringen, gedachten' 1906-1978 (geschreven 1976-1981, kopieën), bevat gegevens over contacten in de Sovjet-Unie; 'Die Geschichtsspirale, Menschwerdung -- Ein Anpassungsprozess'; 'Sozialismus und Architektur, über Harmonie'; typoscript 'M.G. Vissing, Avtoportret Narcissa....
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1981
Het archief bevat stukken uit de periode (1888) ca. 1920-1981: behandelde zaken voornamelijk van dienstweigeraars, woonwagenbewoners, vakbeweging; uitgebreide documentatie en andere stukken betreffende wetgeving dienstweigeraars in binnen- en buitenland, onder andere Comité tot Voorlichting van Gewe...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1930
Stukken betreffende de PvdA, onder meer spreekbeurten, bijeenkomsten gemeenteraadsleden en statenleden 1946-1949; grondwetscommissie van de PvdA 1952-1955; knipsels koloniale politiek 1929-1930, 1940-1948.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten, aantekeningen en documentatie voor zijn artikelen en lezingen 1925-1958.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Johann Philipp Becker 1848 and others; list of members of the workers' companies of volunteers in Besançon 1848; documents relating to the Reichsverfassungskampagne in the Pfalz and Baden 1849.
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Rondom Wijnkoop. Herinneringen aan het tijdperk der dialectiek en romantiek', met aantekeningen en correspondentie met W. van Ravesteyn en Daniël de Lange (slechts enige brieven) naar aanleiding van het manuscript 1943-1944. Brieven van A.W. Lunatscharsky 1926, 1928-1929. Typoscripte...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, schriften met aantekeningen, knipsels, documentatie, voornamelijk over zijn werk als hoofdonderwijzer te Schiedam.
Archives
Add to Favorites
Files from New York 1964-1984 consisting of correspondence and other documents concerning General Assemblies 1964-1984; minutes of Executive Board meetings 1980-1983; correspondence with the president, the vice-presidents and others 1971-1984; country files A-Z 1964-1984; correspondence with UNESCO...
Archives
Add to Favorites
Correspondence and other documents concerning European Assemblies 1971-1983; minutes and other documents concerning meetings of the European Board 1978-1981, 1984-1985; correspondence by the vice-president for Europe 1975-1985; correspondence with the other regional organizations of the WCC 1969-198...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1981
Collection of printed and processed documents, including leaflets, pamphlets, bulletins, publications on conferences and activities, statements on the constitution and documents relating to the successive celebrations of the World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship, from Prague...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1987
Collection of documents received from Walter Schevenels, Assistent General Secretary (1945-January 1949), completed with other documents, mainly stencilled and printed material. Correspondence by Walter Schevenels 1946-1948; files of Schevenels on the trade union movement in Germany and other countr...
Archives
Add to Favorites