Showing 1 - 20 of 25 for search: '', query time: 0.15s
De Waarheid was het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN). De krant werd opgericht als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1990 verscheen de laatste editie van de krant.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Friedrich Engels 1845-1855 (typed copies), Heinrich Heine 1851, Karl Marx 1845-1852 (typed copies), with his family and other persons; manuscripts of `Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten', `Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben', poems, etc.;...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1846-1866
Personal documents o.a. relating to his emigration to Switzerland 1849 and England 1851 and his journey through France 1857; correspondence 1849-1864; printed material 1842-1862.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1948-1984
Communist, verzetsstrijder en politicus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lid en later voorzitter van de Raad van Verzet. Vanaf 1946 lid van de Tweede Kamer voor de CPN. In 1958 geroyeerd als lid van de CPN.
Archives
Add to Favorites
Period 1942-2007
Correspondentie; persoonlijke stukken; stukken betreffende de CPN, Tweede Kamer, voormalig verzet, kunsten; typoscript autobiografie; teksten van lezingen en publicaties; krantenknipsels 1946-2005. Stukken afkomstig van Catrien Wolff-Bultje 1980-2003. Stukken afkomstig van F. de Boer 1946-1947.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en stukken betreffende de (voorbereiding van de) bijeenkomsten van de Werkgroep Andere Tijden 1987-2002.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de CPN, landelijk, district en afdelingen Amsterdam 1958-1987; aantekeningen Dagelijks Bestuur CPN 1967-1982; stukken betreffende de CPN-werkgroep Marxisme en Klassenstrijd, het Horizontaal overleg van communisten in de CPN en het opgaan van de CPN in GroenLinks 1984-1991; stukke...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Adolf Cluss 1851-1854, Hermann Meyer 1857-1864 and others (at the Bund der Kommunisten Weydemeyer was known as "Hans"); manuscripts on wages, economic crises in Europe and the USA, in particular in the South; press clippings of his articles from American newspapers and periodical...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1947-1996
Started as a journalist in Prague and history teacher in Nigeria, long time researcher and senior lecturer at the Institute of Social Studies (ISS) in The Hague, the Netherlands, did his research in India, Nigeria, South Africa, Spain and other countries.
Archives
Add to Favorites
Period 1960-2012
Communist politician and activist, born in Frankfurt am Main, living in the FRG but educated in the GDR, active in the DFU and later the DKP.
Archives
Add to Favorites
Dossier afkomstig van de afdeling documentatie van de redaktie van De Waarheid: Stukken voor enkele congressen in Moskou 1986-1988; Chronologische lijsten van artikelen verschenen in de Prawda en andere Russische, Nederlandse, Franse en Duitse bladen ca. 1983-1990.
Archives
Add to Favorites
Copy of the typescript ‘Erinnerungen’ on his Communist years by Herbert Wehner 1946.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1897-1958, voornamelijk vanaf 1908, veelal als redacteur van De Groene Amsterdammer ; dossiers Nederland-Nieuw Rusland 1928-1935, Humanitaire School 1913, berichtgeving in oorlogstijd 1914, toestanden in militaire hospitalen in Nederland 1916; financiële stukken De Nieuwe Amsterdamme...
Archives
Online content
Add to Favorites
Manuscript `Rondom Wijnkoop. Herinneringen aan het tijdperk der dialectiek en romantiek', met aantekeningen en correspondentie met W. van Ravesteyn en Daniël de Lange (slechts enige brieven) naar aanleiding van het manuscript 1943-1944. Brieven van A.W. Lunatscharsky 1926, 1928-1929. Typoscripte...
Archives
Add to Favorites
Manuscript of her unpublished biography `Lebensbild von Georg Weerth', mainly based on abstracts from Weerth's correspondence.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende afdeling en district Amsterdam van de CPN 1975-1991.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de de CPN in de eerste naoorlogse jaren en de trotskistische beweging in Nederland en internationaal, o.a. de Internationale Kommunistenbond (IKB) en de Socialistiese Arbeiderspartij (SAP) 1943-ca.1990
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1990
Correspondentie 1944-1945, 1982-1983; inkomende brieven bij de redactie 1947-1959, 1970-1986; stukken betreffende Luisterpost Waarheid 1945, festivals en manifestaties voor de Waarheid 1980-1981, 1985, de redactie van De Waarheid 1980-1990, de stichting Bepenak 1981-1990, wervingsacties 1981, de Ka...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1978, 2005-2006; teksten van toespraken 1987; conferentieverslagen 1978-1980; stukken betreffende woningbouwplan Haarlem 1993-1997; overige stukken 1949-2005; documentatie 1976-1986.
Archives
Add to Favorites