Showing 121 - 140 of 204 for search: '', query time: 0.12s
Period 1945-1965
Agenda's, notulen en andere stukken van de Centrale Werkgroep; congresstukken; algemene correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende de organisatie en de diverse werkgroepen; dossiers over de conferenties; stukken betreffende diverse scholengemeenschappen; stukken betreffende de Vernieuwingsr...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1985
Agenda's met bijlagen en notulen van de bijeenkomsten, correspondentie 1971-1985, 1988. Aanv. 2016: werkstukken IWP/UvA van o.a. Klaas Bakker, Tom van Doormaal, Johan Frieswijk, Bob Reinalda, Gerard van Rossum & Wim Sosef, Peter Sluiter, Liesbeth de Vries-Kellermann & Huub Philippens en Gaby & Ger 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van secretaris G. van Reemst-de Vries en penningmeester F. Santen: voornamelijk correspondentie, onder meer met kunstenaars, comité's, familieleden van politieke gevangenen in Spanje, financiële stukken, bulletins en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Brieven van P.J. Troelstra (5x), G.W. Melchers (1x) en H. Polak (1x) aan Tj. Westra en zijn weduwe 1905-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Voornamelijk teksten van en aantekeningen voor lezingen, onder andere voor de VARA-radio 1933-1940 en cursus voor de AJC `politieke partijen in Nederland', manuscript `Noord-Nederlandsche Handel in de Dertiende Eeuw'; dossier betreffende reis van commissie uit partij en vakbeweging naar Scandinavië...
Archives
Add to Favorites
Brieven van o.a. J. Faber, A. Hessels, H. Meeldijk, J. Postema, O. Oldenburger, J.van Dam, geschreven tijdens Wiegers gevangenschap.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk (aanzet tot) zijn `Memoires van een timmerman', enige correspondentie ca 1918-1931, onder andere met De Tribune, IRH, Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders en met J.B. van Loghem, Koos en Nel Visch en anderen over de mogelijkheid te werken in de Sovjet-Unie 1925-1931; stukken betref...
Archives
Add to Favorites
Tekst van een interview van P.P.de Baar met W.J.Wieringa.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie (1974-) 1979-1984; stukken betreffende dienstweigeren en de vredesbeweging; teksten van interviews met en andere stukken betreffende de voormalige dienstweigeraars Henk Akkerman, Cor Inja (1903-) en Meinte Ringia (1888-) en de anti-militarist Wim Jong (1905-1987); documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1930
Brieven van H. Polak 1940 (lx), E. Schumacher 1934 (2x), J. Tinbergen 1933 (lx) en P.J. Troelstra 1917-1930 (7x).
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1940
Typoscripten, manuscripten en gedrukte artikelen van Wiersma; knipselboek met gedrukte artikelen van Wiersma 1931-1952; plakboeken met uitgeknipte filmrecensies van andere auteurs 1938-1939, 1946, 1947-1953; knipselboek met artikelen uit het Vrije Volk c.1945.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1897-1958, voornamelijk vanaf 1908, veelal als redacteur van De Groene Amsterdammer ; dossiers Nederland-Nieuw Rusland 1928-1935, Humanitaire School 1913, berichtgeving in oorlogstijd 1914, toestanden in militaire hospitalen in Nederland 1916; financiële stukken De Nieuwe Amsterdamme...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1901-1906
Manuscripten van 'Levensherinneringen, gedachten' 1906-1978 (geschreven 1976-1981, kopieën), bevat gegevens over contacten in de Sovjet-Unie; 'Die Geschichtsspirale, Menschwerdung -- Ein Anpassungsprozess'; 'Sozialismus und Architektur, über Harmonie'; typoscript 'M.G. Vissing, Avtoportret Narcissa....
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1981
Het archief bevat stukken uit de periode (1888) ca. 1920-1981: behandelde zaken voornamelijk van dienstweigeraars, woonwagenbewoners, vakbeweging; uitgebreide documentatie en andere stukken betreffende wetgeving dienstweigeraars in binnen- en buitenland, onder andere Comité tot Voorlichting van Gewe...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1930
Stukken betreffende de PvdA, onder meer spreekbeurten, bijeenkomsten gemeenteraadsleden en statenleden 1946-1949; grondwetscommissie van de PvdA 1952-1955; knipsels koloniale politiek 1929-1930, 1940-1948.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten, aantekeningen en documentatie voor zijn artikelen en lezingen 1925-1958.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Johann Philipp Becker 1848 and others; list of members of the workers' companies of volunteers in Besançon 1848; documents relating to the Reichsverfassungskampagne in the Pfalz and Baden 1849.
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Rondom Wijnkoop. Herinneringen aan het tijdperk der dialectiek en romantiek', met aantekeningen en correspondentie met W. van Ravesteyn en Daniël de Lange (slechts enige brieven) naar aanleiding van het manuscript 1943-1944. Brieven van A.W. Lunatscharsky 1926, 1928-1929. Typoscripte...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, schriften met aantekeningen, knipsels, documentatie, voornamelijk over zijn werk als hoofdonderwijzer te Schiedam.
Archives
Add to Favorites