Showing 1 - 20 of 34 for search: '', query time: 0.12s
Correspondence with Friedrich Engels 1845-1855 (typed copies), Heinrich Heine 1851, Karl Marx 1845-1852 (typed copies), with his family and other persons; manuscripts of `Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten', `Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben', poems, etc.;...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1846-1866
Personal documents o.a. relating to his emigration to Switzerland 1849 and England 1851 and his journey through France 1857; correspondence 1849-1864; printed material 1842-1862.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1955-1972
Appointment diaries 1955-1966, 1968-1972; notebooks on his scholarly work n.d.; correspondence on, and drafts of the manuscript (incomplete) of `The Dialectic Algebra' 1962, 1964-1965; manuscript of his lectures `Logic, Philosophy of Language and Scientific Method' 1970; documents on his lecturing a...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2006
Cultureel antropoloog Sjoerd Wieling deed uitgebreid onderzoek naar leven en werk van J.P. van Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond, resulterend in de biografie 'Het grondsop voor de goddelozen'.
Archives
Add to Favorites
Veel correspondentie, vooral met bestuursleden van de Democratische Partij en een uitgebreide correspondentie met de voorzitter prof. mr J.E. Heeres (Leiden) 1915-1929; andere correspondenten zijn de medewerkers, ook literatoren, van Vrije Arbeid, later Democratie en Vrije Arbeid; correspondentie me...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; documentatie betreffende de politiek in Limburg, de verkiezingen van 1956, de val van het kabinet in 1966 en de Limburgse steenkolenmijnen 1955-1965.
Archives
Add to Favorites
Typoscripten van S. Witteboon betreffende de Eerste Wereldoorlog en het revolutiejaar 1918 `Spelen met vuur. Journaal 1918. Flarden van nieuws uit een bewogen jaar'; artikelen van Witteboon in Het Jonge Volk , Het Volk , De Voorwaarts en Het Vrije Volk 1925-1949; typoscript van Witteboon 'Enkele z...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1931, 1967, 1982-1983 en z.j.; pers- en legitimatiekaarten 1945-1980; agenda en adresboekje 1963 en z.j.; manuscript `oorlogskinderen', over het vraagstuk van de joodse oorlogspleegkinderen in Nederland [1963-1965]; stukken betreffende het Sociaal-Democratisch Centrum, de PvdA en Ind...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Adolf Cluss 1851-1854, Hermann Meyer 1857-1864 and others (at the Bund der Kommunisten Weydemeyer was known as "Hans"); manuscripts on wages, economic crises in Europe and the USA, in particular in the South; press clippings of his articles from American newspapers and periodical...
Archives
Online content
Add to Favorites
Persoonlijke stukken: prentenboekjes lagere school, stukken betreffende kweekschool, apothekersopleiding, lidmaatschapsbewijzen, getuigschriften, diploma's, financiële stukken, etc; manuscripten en aantekeningen; stukken koloniale commissie SDAP 1904 en programherziening SDAP; correspondentie 1882-1...
Archives
Add to Favorites
Stukken, waaronder notulen, correspondentie en circulaires, van het PSP-secretariaat, PSP-partijbestuur, congressen, afdeling en gewest Amsterdam 1958-1971 en Proletaries Links; dossiers, onder meer betreffende Commissie Vorming en Scholing, woon- en huuracties Amsterdam, anti-NAVO acties, Commissie...
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1960
Correspondentie (1929) 1945-1958, onder meer betreffende eerste Sociaal-Democratische Centrum; aantekeningen, lezingen, artikelen en manuscripten, onder meer `Mathematische grondslagen van de Joodse mystiek' (onvolledig); dossier (met correspondentie) Stichting Hollandsche Schouwburg 1946-1960, H. P...
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1926
Enige persoonlijke stukken; autobiografische aantekeningen; lidmaatschapsboekjes Concordia inter Nos en SDAP; correspondentie c. 1906-1926, onder andere brieven van de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond en F.M. Wibaut.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Correspondentie; aantekeningen; stukken betreffende Wolters' publicatie over de Gemeentelijke Arbeidersbeurs te Den Haag, het Algemeen Ziekenfonds De Volharding, de PvdA afdeling Markelo; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Levensbeschrijving `Levensloop van een oud-districtsbestuurder van de vakbeweging' met correspondentie 1954; dossier campagne in Maastricht Tweede Kamerverkiezingen 1952; manuscript `Heet voor de vuren' (gedenkboek 50-jarig bestaan afdeling Rotterdam Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond) met aant...
Archives
Add to Favorites
Copy of the typescript ‘Erinnerungen’ on his Communist years by Herbert Wehner 1946.
Archives
Add to Favorites
Brieven van P.J. Troelstra (5x), G.W. Melchers (1x) en H. Polak (1x) aan Tj. Westra en zijn weduwe 1905-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Voornamelijk teksten van en aantekeningen voor lezingen, onder andere voor de VARA-radio 1933-1940 en cursus voor de AJC `politieke partijen in Nederland', manuscript `Noord-Nederlandsche Handel in de Dertiende Eeuw'; dossier betreffende reis van commissie uit partij en vakbeweging naar Scandinavië...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1930
Brieven van H. Polak 1940 (lx), E. Schumacher 1934 (2x), J. Tinbergen 1933 (lx) en P.J. Troelstra 1917-1930 (7x).
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1930
Stukken betreffende de PvdA, onder meer spreekbeurten, bijeenkomsten gemeenteraadsleden en statenleden 1946-1949; grondwetscommissie van de PvdA 1952-1955; knipsels koloniale politiek 1929-1930, 1940-1948.
Archives
Add to Favorites