Showing 101 - 120 of 204 for search: '', query time: 0.11s
Stukken afkomstig van Hans Nusink: jaarverslagen, notulen, nota's en andere uitgaven; documentatie over universiteit en studentenbeweging; persoonlijke stukken van Nusink. Stukken afkomstig van Jan Kapteijn: stukken betreffende de Culturele Raad Wageningen, de Disputorenraad, de Wageningse Student...
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen; stukken betreffende Politeia, democratisering aan de universiteit van Amsterdam 1973-1974, de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA), de herstructurering van de Letterenfaculteit van de UvA, ASVA-Seminars 1973, 1978, het bestuursconflict bij het Instituut voor Neerlandistiek aa...
Archives
Add to Favorites
Stukken vanaf 1945: zakagenda's, weekrapporten, stukken betreffende scholing, ontwikkelingslanden, reizen naar Zuid-Amerika, Curacao, Singapore en Suriname; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1945-1947; getuigschriften en overige persoonlijke stukken 1921-1933; kopieën van typoscripten betreffende werkende geëmancipeerde vrouwen; overige stukken; typoscript van een roman geschreven door Hermann Krelaus, medewerker van De Vonk 1941-1942.
Archives
Add to Favorites
Copy of the typescript ‘Erinnerungen’ on his Communist years by Herbert Wehner 1946.
Archives
Add to Favorites
Letters received from Alexander Bessmertny 1921-1925, Alfred Hess 1929-1931, Erich Katzenstein 1924-1927, Asta Noeggerath 1925-1929, Robert C. Schön 1930-1932, Erwin Topf 1931-1932, her parents 1924-1932 and other persons.
Archives
Add to Favorites
Collection of mostly stencilled and printed documents on the IFCTU, the WCL and affiliated organizations, with some correspondence by B. Leyn, treasurer of the Internationale Vereinigung der Christlichen Gewerkschaften in der graphischen Industrie. Documents on the IFCTU 1925-1968 and the WCL 1968-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1965
Agenda's, notulen en andere stukken van de Centrale Werkgroep; congresstukken; algemene correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende de organisatie en de diverse werkgroepen; dossiers over de conferenties; stukken betreffende diverse scholengemeenschappen; stukken betreffende de Vernieuwingsr...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1985
Agenda's met bijlagen en notulen van de bijeenkomsten, correspondentie 1971-1985, 1988. Aanv. 2016: werkstukken IWP/UvA van o.a. Klaas Bakker, Tom van Doormaal, Johan Frieswijk, Bob Reinalda, Gerard van Rossum & Wim Sosef, Peter Sluiter, Liesbeth de Vries-Kellermann & Huub Philippens en Gaby & Ger 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van secretaris G. van Reemst-de Vries en penningmeester F. Santen: voornamelijk correspondentie, onder meer met kunstenaars, comité's, familieleden van politieke gevangenen in Spanje, financiële stukken, bulletins en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Brieven van P.J. Troelstra (5x), G.W. Melchers (1x) en H. Polak (1x) aan Tj. Westra en zijn weduwe 1905-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Voornamelijk teksten van en aantekeningen voor lezingen, onder andere voor de VARA-radio 1933-1940 en cursus voor de AJC `politieke partijen in Nederland', manuscript `Noord-Nederlandsche Handel in de Dertiende Eeuw'; dossier betreffende reis van commissie uit partij en vakbeweging naar Scandinavië...
Archives
Add to Favorites
Brieven van o.a. J. Faber, A. Hessels, H. Meeldijk, J. Postema, O. Oldenburger, J.van Dam, geschreven tijdens Wiegers gevangenschap.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk (aanzet tot) zijn `Memoires van een timmerman', enige correspondentie ca 1918-1931, onder andere met De Tribune, IRH, Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders en met J.B. van Loghem, Koos en Nel Visch en anderen over de mogelijkheid te werken in de Sovjet-Unie 1925-1931; stukken betref...
Archives
Add to Favorites
Tekst van een interview van P.P.de Baar met W.J.Wieringa.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie (1974-) 1979-1984; stukken betreffende dienstweigeren en de vredesbeweging; teksten van interviews met en andere stukken betreffende de voormalige dienstweigeraars Henk Akkerman, Cor Inja (1903-) en Meinte Ringia (1888-) en de anti-militarist Wim Jong (1905-1987); documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1930
Brieven van H. Polak 1940 (lx), E. Schumacher 1934 (2x), J. Tinbergen 1933 (lx) en P.J. Troelstra 1917-1930 (7x).
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1940
Typoscripten, manuscripten en gedrukte artikelen van Wiersma; knipselboek met gedrukte artikelen van Wiersma 1931-1952; plakboeken met uitgeknipte filmrecensies van andere auteurs 1938-1939, 1946, 1947-1953; knipselboek met artikelen uit het Vrije Volk c.1945.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1897-1958, voornamelijk vanaf 1908, veelal als redacteur van De Groene Amsterdammer ; dossiers Nederland-Nieuw Rusland 1928-1935, Humanitaire School 1913, berichtgeving in oorlogstijd 1914, toestanden in militaire hospitalen in Nederland 1916; financiële stukken De Nieuwe Amsterdamme...
Archives
Online content
Add to Favorites