Showing 1 - 11 of 11 for search: '', query time: 0.08s
Period 1964-1975
In deze collectie een overzicht in de vorm van pamfletten, brochures en nota's van allerlei vroege kraakactiviteiten in diverse buurten van de stad, maar ook meer buiten Amsterdam. (Surinaamse krakers in de Bijlmermeer, boerderijkrakers in Diemen). Uitgebreidere dossiers over de kraakacties in de Ge...
Archives
Add to Favorites
Period 1981–1985
In de uitgebreide collectie dossiers over het leven en de organisatie van de bewoners in Wijers: de huiskrant, notulen van huisvergaderingen. Veel dossiers gaan over de pogingen die zijn ondernomen om Wijers te legaliseren; niet alleen brochures, maar ook verslagen van de politieke lobby om de woonw...
Archives
Add to Favorites
Krantenknipsels, rapporten en teksten van journalisten van de Wereldomroep betreffende ontwikkelingen in landen in Afrika en Latijns Amerika 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1987
Collection on the Peace Movement in the Federal Republic of Germany (and some other countries): leaflets, pamphlets, publications, periodicals, notes, reports, correspondence, clippings; documents relating the Anti-Nuclear Movement and Human Rights Movements in the Federal Republic of Germany.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1991
In de collectie dossiers over het wel en wee van de bewoners: huiskranten, pamfletten, brochures, persberichten etc. Interessant is de administratie die intern werd bijgehouden over het betalen van de energiebijdrage door de bewoners. Tevens uitgebreide informatie over de onderhandelingen met de gem...
Archives
Add to Favorites
De Waarheid was het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN). De krant werd opgericht als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1990 verscheen de laatste editie van de krant.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur, dagelijks bestuur, ledenvergaderingen, algemene vergaderingen en ledenraad 1913-1992; correspondentie van het bestuur 1908-1990; statuten en huishoudelijke reglementen 1911-1978; stukken betreffende het beleid en van beleidsadviescommissies 1953-1991; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Twee handgeschreven brieven van 'The Blanket Men in H Block' Gerard Hodgins, Michael (Micky) Holden, Tom Kelly en Eugene Smith op toiletpapier z.j.; stukken, voornamelijk documentatie, betreffende Noord-Ierland, het 'International Tribunal on Britain's Presence in Ireland' in Londen herfst 1978, de...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Typoscript, documentatie en kranten- en tijdschriftartikelen afkomstig van prof. dr. G.A.P. Weyer betreffende het Marshallplan en Indonesië en een doorslag van een brede handelsovereenkomst tussen de Repub...
Archives
Add to Favorites
Period 1979–2015
In de collectie behalve een algemeen en divers overzicht van de kraakactiviteiten en kraakpanden in Groningen, een uitgebreide verzameling betreffende het WNC, met name de nasleep van de ontruiming en het proces tegen de hierbij gemaakte arrestanten, bestaande uit nieuwsbrieven, brochures, gerechtel...
Archives
Add to Favorites
Plakboek, bijgehouden door Dirk Theo Winter en zijn echtgenote, met reisverslag en door hen gemaakte foto's en verzamelde documentatie betreffende hun reis naar de Sovjet-Unie in de zomer van 1967 waarbij Moskou, Jalta, Jerewan en Tbilisi werden bezocht 1967.
Archives
Add to Favorites