Showing 21 - 40 of 205 for search: '', query time: 0.14s
Systematische indeling: E. Handel; Textiel en leer Twee rekening- en rekening-courantboeken betreffende de verkoop van Spaanse wol, huiden en leer uit onder andere Lissabon en de afrekening met zijn vennoot Ch. van den Broucq (1590-1592) en een grootboek betreffende de handel in diverse soorten leer...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Textiel en leer Correspondentie, stalen en verkooprekeningen betreffende de handel in textiel uit Oostende, Cadiz en Cork, na 1719 voortgezet door weduwe de Wael. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471/2.5.134. Bijzondere Collecties 202
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Textiel en kleding Getuige de publicatie van het boek Le drap "escarlate" au Moyen Age, Lyon, 1905 hield ir. J.B. Weckerlin zich voor de Manufacture Lyonnaise de Matières Colorantes S.A. te Lyon met name bezig met de technische aspecten van de textielveredeling....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid Rekeningen en correspondentie van meestertimmerman Ter Weele betreffende de bouw van een stoomkatoenweverij voor E. Melster te Enschede. Bijzondere Collecties 112
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat notulen en stukken van vergaderingen, verslagen van activiteiten en andere gerelateerde stukken, zowel van de centrale werkgroep Den Bosch tegen Apartheid als van diverse subgroepen (chronologisch geordend), alsmede persoonlijke (voornamelijk handgeschreven) notities en corresponde...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat de notulen en stukken van de veelal wekelijkse vergaderingen en scholingsbijeenkomsten van de werkgroep, alsmede van de periodieke landelijke vergaderingen van de werkgroepen Zuidelijk Afrika met de landelijke komitees. Het archiefmateriaal is afkomstig van de mede-oprichter en ful...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Bankwezen, wissel- en munthandel Afschrift van de keur en ordonnantie op de wisselbank en het wisselrecht te Rotterdam. Bijzondere Collecties 245
Archives
Add to Favorites
Period 1989-1991
Hanneke Willemse conducted interviews with Spanish anarcho-syndicalists on the period 1928-1938.
Archives
Online content
Add to Favorites
Letters from Peter Kropotkin relating to Le Réveil, to Wintsch 1912, Luigi Bertoni 1911-1914 and Georges Herzig 1903-1913; a letter from Vladimir Federoff-Zabrejneff to Herzig 1909.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1846-1866
Personal documents o.a. relating to his emigration to Switzerland 1849 and England 1851 and his journey through France 1857; correspondence 1849-1864; printed material 1842-1862.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969 - 1972
Foto's van H. Wijngaarde
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1957 - 1959
Foto's van N. Willemsen-Binderhagel
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1929 - 1967
Foto's van C.M. Wils
Archives
Online content
Add to Favorites
Archieven van: De Derde Weg, 1951-1965 (1967): notulen, correspondentie, ledenlijsten, financiële stukken, etc., veel stukken betreffende contacten met Duitsland; stukken groep Groningen; Comité 1961 voor de Vrede, 1961-1967: notulen, correspondentie, financiële stukken, enige periodieken en docum...
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1972
Appointment diaries 1955-1966, 1968-1972; notebooks on his scholarly work n.d.; correspondence on, and drafts of the manuscript (incomplete) of `The Dialectic Algebra' 1962, 1964-1965; manuscript of his lectures `Logic, Philosophy of Language and Scientific Method' 1970; documents on his lecturing a...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie 1975-1981; jaarverslagen; financiële verslagen en stukken betreffende subsidies; stukken betreffende districten, leden, ondernemingsraad, afdelingen, werkgroepen en cursuswerk, vertegenwoordiging in organisaties, pers en publiciteit, manifestaties en festiviteiten; overige s...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1974
Notulen, correspondentie; stukken betreffende huisvesting van gastarbeiders in Leiden; cursusmateriaal samengesteld door de werkgroep; stukken van landelijke en plaatselijke werkgroepen; stukken betreffende Marokko 1970-1976 en het 'Turkenproces' te Utrecht 1979; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1998
Correspondentie 1946-1998; particuliere stukken 1933-1997; stukken betreffende werkzaamheden als ambtenaar en hoogleraar rechten in Batavia 1930-1946, 1960-1970, en in de functie als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam betreffende universiteits-, faculteits- en vakgroepzaken 1946...
Archives
Add to Favorites
De stukken zijn grotendeels per jaar op commissie, sectie of onderwerp geordend: correspondentie, circulaires, verslagen en rapporten van de verschillende secties, werkgroepen en commissies (de stukken van de onderwijscommissie ontbreken over de jaren 1964-1971), kopieën van uitgaande brieven; jaarr...
Archives
Add to Favorites