Showing 1 - 9 of 9 for search: '', query time: 0.1s
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1990-1996
Stukken betreffende door Mieke Veenstra gevolgde cursussen aan de Centrale Kaderschool van het NVV 1969-1971; typoscripten van door Jan Varkevisser gehouden interviews met vrouwelijke vakbondsbestuurders 1995; stukken betreffende de biografie van Mieke Veenstra 1965-2002; stukken betreffende werkz...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1990
Ruim 45.000 foto's van m.n. politieke en sociaal-economische situaties en acties in Nederland, (portret)foto's van personen en arbeid-gerelateerde foto's uit het buitenland, afkomstig uit het fotoarchief van Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites
Beeldmateriaal (vooral foto's) van Voedingsbond FNV.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, notulen, correspondentie, financiële stukken en stukken betreffende de tentoonstelling. NB. Het enquêtemateriaal is in 1910 overgenomen door de Directeur- generaal van de arbeid.
Archives
Add to Favorites
Gebruikt basismateriaal voor proefschrift over invloed werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland: correspondentie, manuscript en typoscript van proefschrift en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1983
Fotocopie van het manuscript van zijn herinneringen over de jaren 1940-1983, verschenen in 1989.
Archives
Add to Favorites
Ruim 2800 foto's en 120 dia's afkomstig van de Vervoersbond FNV en enkele voorlopers daarvan, m.n. de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT of CBTA) en de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV) uit de periode 1925 tot 1995.
Archives
Add to Favorites