Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.09s
Fotoarchief van de Voedingsbond FNV, gebruikt voor de uitgaven van de bond, o.a. het blad .
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, notulen, correspondentie, financiële stukken en stukken betreffende de tentoonstelling. NB. Het enquêtemateriaal is in 1910 overgenomen door de Directeur- generaal van de arbeid.
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Gebruikt basismateriaal voor proefschrift over invloed werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland: correspondentie, manuscript en typoscript van proefschrift en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1983
Fotocopie van het manuscript van zijn herinneringen over de jaren 1940-1983, verschenen in 1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1990-1996
Stukken betreffende door Mieke Veenstra gevolgde cursussen aan de Centrale Kaderschool van het NVV 1969-1971; typoscripten van door Jan Varkevisser gehouden interviews met vrouwelijke vakbondsbestuurders 1995; stukken betreffende de biografie van Mieke Veenstra 1965-2002; stukken betreffende werkz...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1990
Ruim 45.000 foto's van m.n. politieke en sociaal-economische situaties en acties in Nederland, (portret)foto's van personen en arbeid-gerelateerde foto's uit het buitenland, afkomstig uit het fotoarchief van Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites