Showing 1 - 20 of 27 for search: '', query time: 0.12s
Period 1914-1916
Stukken afkomstig van Wim Steenis: statuten en reglementen, enige nummers van het orgaan Vrije Jeugd, circulaire, brochure van Fr. van Eeden, `Aan de Vrije Jeugd' (1914) met aantekeningen van Wim Steenis; briefkaart van Fr. van Eeden 24.3.1914; enige stukken over de Oostenrijkse Vrije Jeugd; Redac...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van voorzitter F.H.J.M. Daams: nota's; correspondentie; financiële stukken; documentatie 1957-1977. Aanvulling 2015: volledig ledenbestand van de Vereniging Euroklok d.w.z. ca. 600 kaarten met vermelding van de jaren dat ze lid waren en contributiebetalingen.
Archives
Add to Favorites
Notulen algemene ledenvergaderingen, vergaderingen van hoofdbestuur en dagelijks bestuur; correspondentie; stukken betreffende de oprichting, reglementering en liquidatie; financiële stukken; stukken betreffende de activiteiten van afdelingen en de jongerenwerkgroep, delegaties en reizen, jubilea, t...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1966
Notulen van bestuursvergaderingen 1980-1988; stukken betreffende de leden 1981-1990; afdeling Wormer: notulen van bestuurs-, leden-, huishoudelijke- en jaarvergaderingen 1934-1966, ledenlijsten 1937-1940; afdeling Zaanstad: notulen van vergaderingen 1980-1990; afdeling Kennermerland: notulen van ver...
Archives
Add to Favorites
Period 1983-1996
Notulen en notities (ook van Vrije Keyser TV); correspondentie en andere ingekomen stukken; logboeken en bureau-agenda's; jaarverslagen en jaarrekeningen; financiële administratie en administratie betreffende de verhuur van videobanden en apparatuur; dossiers betreffende verschillende al dan niet ge...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de periode dat Verhoek hoofdredacteur was van De Preangerbode; stukken over de bemoeienissen van Verhoek met De Locomotief; knipsels van artikelen van Verhoek in De Preangerbode en in Het Binnenhof.
Archives
Add to Favorites
Notulen; stukken betreffende voorbereiding van manifestaties; statuten; financiële overzichten; programma's; documentatie 1980-1990.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse door Joke van Vlijmen opgezette projecten 1984-1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1925-2005
Journalist en cineast die als freelancer naam maakte met documentaires en columns en vooral een geboren en getogen Amsterdammer.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van F. v.d. Putten, B. Kooker en de VRO: statuten, reglementen, notulen van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het DB, correspondentie, ledenadministratie, radiolezingen 1931-1937, financiële stukken; verslagen, brochures en stukken onder andere betreffende omroepste...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1935-1986; stukken betreffende de oprichting en reglementering van het VvK 1935-1981, koningin c.q. prinses Wilhelmina als beschermvrouwe van het VvK 1938-1961, het Fonds Bijzondere Doeleinden 1938-1941, het Comité voor de Zomerpostzegels 1938-1984, de Mr. J.F. v...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-2004
De Vereniging van Europese Journalisten (VEJ). Sectie Nederland verenigde journalisten, voorlichters en communicatiemedewerkers in brede zin en organiseerde congressen, lezingen en werkbezoeken. De Nederlandse sectie van de VEJ is in 2018 ontbonden.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents primarily concerning the Internationale Situationniste and the student movement in France, in particular May 1968; typescript of `Traité de Savoir Vivre à l'Usage des jeunes Générations' 1967 by Raoul Vaneigem; typescript and proofs of `Enragés et Situationnistes dans le Mouv...
Archives
Add to Favorites
Scrapbooks with typescripts and clippings of articles by Viero published mostly in Italian anarchist periodicals 1919-1968.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie over de jaren zeventig en tachtig: onder meer betreffende esoterica, psychedelica, drugs, LSD, religieuze stromingen, anti-nucleaire acties en milieubeweging ca.1962-ca.1984; Enkele archiefstukken o.a. betreffende het tijdschrift Bres .
Archives
Add to Favorites
Dagboek 1949-1952, correspondentie, onder meer met Russen, Anna Blaman (in kopie), Nico Rost en Sonja Prins, 1947-1984; artikelen van M. Visser; documentatie betreffende haar activiteiten, CPN, personen, onder anderen Trijn Hulleman, en Joegoslavië.
Archives
Add to Favorites
Enige notulen van de vergaderingen van het bestuur en correspondentie.
Archives
Add to Favorites
Letters by Julia von Volmar to Ellen Key 1884-1922 and A.Ch. Leffler 1891-1892. NB. Originals at the Kungl. Biblioteket, Stockholm.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1997
Notulen van aandeelhoudersvergaderingen 1972-1986, 1990-1991, bedrijfsvergaderingen 1972-1986 en redactievergaderingen 1971-1972, 1981-1989; correspondentie 1968-1994; financiële stukken 1978-1995; contracten en overeenkomsten 1963-1972; stukken betreffende auteursrechten 1972, 1989-1994, personeel...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken Spotprent op beursoplichter de V. Bijzondere Collecties 649
Archives
Add to Favorites