Showing 1 - 4 of 4 for search: '', query time: 0.03s
Period 1915-1918
Drie plakboeken, samengesteld door de secretaris, met artikelen, convocaten, verslagen van de vergaderingen en sprekerslijsten (1913) 1915-1918 (1920).
Archives
Add to Favorites
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1933-1955, met verslag van het zilveren jubileum 1936.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van de afdeling Zeist van de Federatie van Religieus-Socialistische Gemeenschappen 1936-1937 en krantenknipsels 1935-1938.
Archives
Add to Favorites
Notulen en agenda’s van Algemene Vergaderingen, Landelijke Commissie, Dagelijkse Commissie en andere commissies en werkgroepen, Maandsvergaderingen en buitenlandse jaarvergaderingen; ingekomen en uitgaande brieven; financiële stukken; stukken betreffende Quaker Hulpfonds, Quaker vluchtelingen- en al...
Archives
Add to Favorites