Showing 41 - 60 of 167 for search: '', query time: 0.1s
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1933-1955, met verslag van het zilveren jubileum 1936.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk archief Vereniging Nederland-Indonesië, 1945-ca. 1953: notulen, correspondentie, ook met afdelingen, ledenlijsten, nota's, financiële stukken e.d.; stukken betreffende De Brug. Archief van de Stichting Nederland-Indonesië (opgericht 1950): notulen, correspondentie, nota's, financiële...
Archives
Add to Favorites
Collectie knipsels over sociale verzekeringen 1901-1950.
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1952
De collectie is samengesteld uit schenkingen aan het IISG van H. Roland Holst zelf en van verschillende andere personen, bestaande uit brieven en ander materiaal van en over Roland Holst; zelf heeft zij weinig bewaard. Aanwezig zijn manuscripten, enige brieven aan H. Roland Holst, onder meer van H...
Archives
Online content
Add to Favorites
Part of the papers of Rochette with documents collected by the Fourierist writer Paul Delesalle. Letters, mainly to Rochette, from Saint-Simonians like Enfantin, Claire Bazard and Constantin Pecqueur; a few letters from Rochette, including an unpublished letter to A. Franconie on the `Derniers jours...
Archives
Add to Favorites
Overzicht ledental beambtenvakgroep van de ANMB 1962-1967; stukken van het vakgroepsbestuur beambten, onder meer over verhouding beambte-arbeider, CAO-onderhandelingen en contactorgaan Middengroepen in het NVV 1964-1965; stukken contactcommissieleden beambten van de Hoogovens afdeling Beverwijk 1963...
Archives
Add to Favorites
Herinneringen van J. Fortuyn geschreven door J. van Zutphen en opgedragen aan J. Rogge (kopieën).
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende Internationele Rode Hulp, IRH (onder andere royement), linkse splintergroepen, waaronder Scottsboro Comité 1934, diverse vredesgroepen vóór 1940, De Vonk en De Vlam 1946-1951, De Vlamkampen; dossiers visumaanvraag 1951, `Tegen de doodstraf', onafhankelijkheid Indonesië...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende weigering opvolging dienstbevel en gevangenisstraf 1928-1929; cursussen ontwikkelingswerk IAMV 1934-1935; brief Relief Fund of the International Working Men's Association (A. Berkman) 23.2.1930. IAMV afdeling Velsen: notulenboeken 1918-1921 (in begin onvolledig).
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Marijke van Zoelen: notulen, verslagen, discussiestukken, bulletins, krantjes, etc. van en betreffende Rood Front Utrecht, Voortwaarts, Onze Krant, Krik, Basisberichten Krant, Landelijk Kader Overleg, Muurkrant Utrecht, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1996
Letters from 1946-1947, 1947-1963, Lida and Ernst Jablonsky 1945-1993, 1965-1988 , 1940, 1989-1990, 1994, 1930, [1933], 1968-1993, and 1934-1938, 1947-1948 and n.d., 1934, 1948-1952 and n.d., 1984, 1989 and n.d., 1936, 1945-1991 and others; documents on her study at the universities of He...
Archives
Add to Favorites
Period 1958-1960
Rapporten en correspondentie over een mijnbouw- en industrialisatieproject in Rwanda-Burundi 1949-1960.
Archives
Add to Favorites
Autobiografie Sebald en Bartha Rutgers-Mees; stukken betreffende verblijf in de Sovjet-Unie; correspondentie en andere stukken betreffende de 'Autonome Industrielle Kolonie Kuzbass'; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Statuten 1904, brieven 1905-1906, notulen van de ledenvergaderingen 1932-1935, verslag van het 35-jarig bestaan in 1939 (kopieën).
Archives
Add to Favorites
Vrijwel volledige set uitgaven van Uitgeverij Raket.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of reports, pamphlets, leaflets, press clippings and other documents concerning the Union Nationale des Étudiants de France (the UNEF-Renouveau as well as the UNEF-Unité Syndicale) 1974-1977, 1979, the Union des Étudiants Communistes de France (UEC) 1974-1979, the Mouvement d'A...
Archives
Add to Favorites
Printed and processed documents collected by the Dutch support group of RFM, Steungroep Radio Farabundo Marti in 's-Hertogenbosch, the Netherlands. Newsletters, bulletins, press releases and reports by RFM, the FDR or sympathizing organizations on the political situation in El Salvador; Dutch transl...
Archives
Add to Favorites
Period 1924-1966
Extensive correspondence with his wife Dora Gollin 1926-1962 and with other relatives 1933-1967; correspondence with Diego Abad de Santillán 1942-1948 (1966), John Andersson 1938-1950, Heinrich Bergmann 1939-1947, Rudolf Berner 1938-1946, Karl Dingler 1947-1950, Ginez García (pseudonym Egon Illfeld)...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van S.J.M. (Sebastiaan) de Ruig, voornamelijk betreffende een conflict binnen de afdeling Haarlem van de Nederlandse R.K. Metaalbewerkersbond St. Eloy, ten gevolge waarvan N. de Bie en A.J. de Ruig in 1940 geschorst en vervolgens geroyeerd werden als lid van de bond; dit conflict i...
Archives
Add to Favorites
Letters by Ruge to Gustav Freytag, Georg Herwegh, Peter Stuhr, Karl Varnhagen von Ense, Otto Wigand and others; letters to Ruge from , Karl Bayrhoffer, Karl Biedermann, Wilhelm Hertzberg and others.
Archives
Add to Favorites