Showing 1 - 9 of 9 for search: '', query time: 0.26s
Period 1980-1985
Onderzoeksarchief bevattende rapporten en verslagen van cursussen geleid door onbezoldigd scholingskader, opleidingscursussen en discussies met beroepskrachten; geluidsbanden met interviews en cursussen; videoband met leergesprek; bronnenmateriaal: handleidingen, notities lesmateriaal, cursussen, br...
Archives
Add to Favorites
Michel Pablo (Raptis) was a revolutionary Trotskyist leader of the Fourth International born in Greece and during his life in particular active in Algeria, Chile, Greece and Portugal.
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1984
Collectie door Henne Pauli in de periode 1978-1984 gehouden interviews met politici en vakbondsbestuurders over de FNV onder voorzitterschap van Wim Kok.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites
Interviews over de rol van de FNV tijdens de grote staking van 1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1986
Interviews van Wim Pelt met (voormalige) CPN leden over de CPN in de periodes vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Papier Langspeelplaat getiteld "Herinneringen aan de beginperiode van de N.V. Papierfabriek Gelderland te Nijmegen door haar oprichter prof. ir. E.L. Selleger (1886-1967)." Bijzondere Collecties 87
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1992
Politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voerde samen met zijn studenten een onderzoek uit naar de kandidaatstelling binnen de afdeling Amsterdam van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1978.
Archives
Add to Favorites
Period 1998-1999
Collectie Geluidscassettes van de Partij van de Arbeid. De geluidscassettes bevatten opnamen van de verkiezingsbijeenkomsten voor de Provinciale Verkiezingen van 3 maart 1999 en opnamen van de campagnebijeenkomsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni 1999.
Archives
Add to Favorites