Showing 1 - 11 of 11 for search: '', query time: 0.66s
Notulen van huishoudelijke en jaarvergaderingen 1919-1938, 1945-1966; jaarverslagen 1923-1925, 1931-1940, 1945-1957, bevat tevens ledenlijst 1945; ledenlijst 1929.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken afkomstig van enige bestuursleden: notulen bestuurs-, huishoudelijke en jaarvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen, stukken betreffende conferenties, studie- en buitendagen, financiële stukken, stukken betreffende Biografisch woordenboek 1953-1954, enquête onder de leden 1973, Mededel...
Archives
Add to Favorites
Typescripts and notes relating to his research projects on the Rossijskaja Social-Demokratičeskaja Rabočaja Partiaja (RSDRP) (Bolševiki) and the International Working Men's Association (IWMA) (First International).
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene raad van de Nederlands(ch)e Vakcentrale; correspondentie; statuten en reglementen; dossiers betreffende o.a. de verhouding tot andere vakbonden 1945-1965.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en overige stukken van de NCHP 1964-1974; stukken betreffende Federatie van Organisaties Intellectuele Beroepen (FOIB)1954-1971, de Unie MHP 1973-1991, Stichting van de Arbeid 1979-1987; overige stukken; documentatie 1954-1997.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur van de afdeling Oude Pekela van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) 1924-1940, 1945-1958.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling Onderdendam van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) 1928-1941, 1946-1955.
Archives
Add to Favorites
Period 1906-1921
Notulenboeken 1906-1921, 1945-1947; presentielijsten 1915-1916; kasboek 1945-1916.
Archives
Add to Favorites
Period 1870-1944
Personal documents; correspondence with his fiancée Therese Bognar 1901-1907, after her death in 1907 continued in the form of letters to her with the character of a diary 1907-1921; diaries, handwritten memoirs and notes until 1944; correspondence with many persons and organizations, including Dieg...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1922-1950
Stukken betreffende het hoofdbestuur, bestuursraad, Verenigingsraad, districtsraden, afdeling Maastricht, afdeling Kiel Windeweer, afdeling Oude Pekela, Rotterdam.
Archives
Add to Favorites