Showing 1 - 4 of 4 for search: '', query time: 0.06s
Naast enige algemene stukken onder meer over fusiebesprekingen met katholieke bonden en de associatie in 1967, voornamelijk stukken betreffende de leden en dossiers betreffende de ondernemingsraden, arbeidsvoorwaarden, werkclassificatie, pensioenen, het overleg in verband met reorganisaties en fusie...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende bonds-, bondsraads- en bestuursvergaderingen 1945, 1953-1989 en algemene ledenvergaderingen 1923-1926, 1930-1931, 1933-1934, 1979-1987; correspondentie 1954-1962, 1978-1980; statuten 1979; jaarrekeningen en kasboeken 1979-1986; circulaires aan en correspondentie met de afdelingen...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1990
Ruim 8750 foto's en dia's afkomstig van NVV en FNV en m.n. FNV-Voorlichting, voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw, vooral over het werk van beide federaties en de arbeidsverhoudingen in de industrie en andere economische sectoren in Nederland, alsmede ruim 2200 foto's van personen.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites