Showing 1 - 20 of 80 for search: '', query time: 0.08s
Period 1932-1940
Notulen en correspondentie van de afdeling Almelo van de NVV/FNV 1969-1985 en de Almelose Bestuurdersbond (ABB) 1932-1940, 1945-1946, 1949-1971; enige stukken betreffende het eigen gebouw De Schipbeek 1956-1979 en financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Naast stukken betreffende het landelijke NVV-Jongerencontact, brochures en periodieken, omvat deze collectie stukken of archieven van: Districtsbestuur Zuid-Holland 1973; ook stukken betreffende teamvergaderingen 1973; Bestuurscommissie Streekcentra voor Vorming en Opleiding Zuid-Holland 1977-19...
Archives
Add to Favorites
Notulen en correspondentie 1976-1981.
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende contacten met verschillende afdelingen en streekscholen, andere districten en vakbonden, werkgroepen, acties, cursussen, weekends en de Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid; stukken betreffende het algemeen bestuur van het Jongerencontact, landelijke kernvergaderingen en...
Archives
Add to Favorites
Jaarverslag 1968; kasboeken 1948-1971; andere financiële stukken 1947-1972.
Archives
Add to Favorites
Notulen, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen (onvolledig), stukken betreffende congressen; jaarverslagen, correspondentie en andere stukken betreffende onder andere jubilea en festiviteiten, 'structuurvraagstuk', bezoldiging, vakopleiding; financiele stukken; notulenboeken va...
Archives
Add to Favorites
NBHP afdeling 's-Gravenhage: notulen 1939-1940, 1945-1954, agenda's, presentielijsten; verslagen van de vergaderingen van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden 1919, commissie uit de werkgevers-organisaties en het landelijk Salaris-Comite 1919 en de Horecaf met werknemersorganisaties 1920...
Archives
Add to Favorites
Documentatie (knipsels) over agrarische zaken en werkomstandigheden, voornamelijk 1939-1941, enige documentatie van vroeger datum.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1922
Correspondentie met de Nederlandsche Vereeniging van Pelterijenfabrikanten te Rotterdam 1919-1922, correspondentie en vragenlijsten van de commissie onderzoek arbeidsvoorwaarden aan de lopende band (secretaresse Alida de Jong); loonstatistiek Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffe...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, onder meer betreffende internationale congressen van spoorwegpersoneel.
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1973
Statuten en huishoudelijke reglementen 1903-1961, ledenregister 1903-1968; stukken commissie van scheidsmannen 1904-1908; notulen van en andere stukken betreffende de vergaderingen van bestuur, raad van commissarissen en arbeidscommissies 1934-1964 (onvolledig); correspondentie 1950-1965, financiële...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1916-1930 (januari), jaarverslag 1928-1929, verslag toestand havenwerkers Amsterdam 1923-1924. Bootwerkers-Vakgroep: notulen 1924-1933. Nederlandsche Federatieve Bond van Transportarbeiders (opgericht in 1924 voor het `plattelandsch transportbedrijf'): notulen 1924.
Archives
Add to Favorites
Notulen ledenvergadering 15.10.1929, correspondentie en circulaires 1929-1935, jaaroverzicht 1935, met beschrijvingsbrief jaarvergadering 1936; statuten en reglementen van de Centrale Weerstandskas NAS 1930.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1940
Het archief, dat oorspronkelijk een eigen ordening bezat, is gedeeltelijk vermengd met het archief van de Federatie Amsterdam van de Nederlandsche Federatieve Bond; het beslaat voornamelijk de jaren twintig en dertig en bevat de archieven van:. Nederlandsche Federatieve Bond: notulen, corresponden...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1983
Het vooroorlogse archief werd in de Tweede Wereldoorlog tijdens het bombardement op Rotterdam vernietigd; alleen van de afdeling Dordrecht is het vooroorlogse archief aanwezig; uit de periode 1945-1950 zijn alleen enige notulen aanwezig. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek van de ledenvergaderingen, bevat ook jaarverslagen 1911-1914.
Archives
Add to Favorites
Period 1911-1946
Notulen 1911-1940, 1945-1946 (1947); kopieboek secretaris 1913-(januari) 1918; cahier voor een overzicht der werkzaamheden 1.10.1919 - 20.1.1920.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen van St. Gerardus Majella 1920-1924, van de bestuursvergaderingen van St. Lambertus 1947-1969 (-1972).
Archives
Add to Favorites