Showing 1 - 17 of 17 for search: '', query time: 6.05s
Correspondentie met de sprekers voor het seizoen 1939-1940 van de Cultuurkring Zaanstreek.
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1941
Congresverslagen 1921-1926, 1928-1939; stukken afkomstig van secretaris Jan Brandt Corstius 1929-1930; circulaires 1924, 1929-1930, 1937, 1939-1940; statuten en huiselijke reglementen 1920-1922, 1925, 1934, 1937 en z.j.; stukken betreffende federaties en afdelingen van de NBAS 1919-1940, 1977-1978 e...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen en ledenlijsten 1910-1958.
Archives
Add to Favorites
Collection of processed and printed documents: statutes 1932; annual report 1934; papers of the 1950 congress in Celerina, Switzerland and successive congresses 1959-1979; minutes of meetings of the presidium 1950-1974; papers relating to conferences on the `Naturfreundehãuser'; copies of the proces...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2010
Stukken van het Centraal Bestuur (CB) (chronologisch en op nummer) vanaf 1946; CB correspondentie en circulaires van het CB aan gewesten, federaties en afdelingen; stukken van het Dagelijks Bestuur (DB) vanaf 1952; stukken betreffende Instituutsraad vanaf 1954, Algemene Vergadering/Congres vanaf 195...
Archives
Add to Favorites
Stukken van het Landelijk Jongerenbestuur (LJB, CJJB), in enkele gevallen inclusief stukken van het Dagelijks Jongeren Bestuur (DJB), chronologisch geordend van 1964 t/m 1998; correspondentie en stukken secretariaat chronologisch en op nummer geordend van 1962 tot 1991; Jongeren congressen 1962 t/...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur 1946-1958; correspondentie 1946-1961; statuten en reglementen; stukken betreffende de werkgroep Toekomst 1989-1990; notulen leden- en voorzittersvergaderingen NFN 1976-1987 en stukken betreffende 25 jaar NFN 1985-1987; agenda's en notulen van de vergaderi...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1988
Verslagen van gesprekken van Nijenhuis met betrokkenen uit het club- en buurthuiswerk 1982-1985; documentatie over het club- en buurthuiswerk verzameld in het kader van promotieonderzoek 1909-1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1922 - 1959
Foto's van Mw. T. Nauta-Meertens
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1972 - 1984
Foto's van G. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1974 - 2002
Foto's van R. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1971 - 1990
Foto's van A. Niksic
Archives
Online content
Add to Favorites
Jaarverslagen 1978-1982; notulen van de algemene ledenvergaderingen 1980-1983; agenda's, lijsten van ingekomen stukken en notulen betreffende de bestuursvergaderingen 1981-1984; statuten 1982; ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven 1973-1975, 1981-1984; verslagen van telefoongesprekken e...
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1991
Agenda's en notulen van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1922, 1933-1938, 1940-1941, 1949-1991; agenda's en notulen van Algemene (leden)vergaderingen met circulaires getiteld `Pestvogel' 1922, 1926, 1928-1991; circulaires en correspondentie van de bondsvoorzitter 1939-1991, bondssecretaris 1920...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-2000
NVVE: notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, algemene correspondentie 1974-1997; stukken betreffende organisatie 1973-2000, algemene voorlichting via publicaties, sprekers op bijeenkomsten, filmproducties, media en richting buitenland 1972-1999, ondersteuning bij vragen om informatie en hulp i...
Archives
Add to Favorites
Period 1842-1997
Correspondentie, statuten en reglementen, financiële stukken; stukken betreffende de Raad van afgevaardigden, de redactie van Feiten over het Alcoholisme en Drugsproblemen, de Onderwijscommissie, de Collectecommissie, de Commissie Propaganda en Voorlichting en de Commissie Alcoholvrije Dranken; stuk...
Archives
Add to Favorites
Period 1851-1962
Opgericht in 1848 streefde de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken naar een algehele afschaffing van de productie van, de handel in en de verkoop van alcoholhoudende dranken. Dit gebeurde door middel van propaganda, colportage en het steunen van andere drankbestrijde...
Archives
Add to Favorites