Showing 1 - 9 of 9 for search: '', query time: 0.13s
Voornamelijk correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende het Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid en het Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad 1912-1941; knipsels, deels op onderwerp geordend. N.B. Zie ook Centraal Bureau voor Sociale Adviezen.
Archives
Add to Favorites
Rapporten, nota's, brochures en overige publicaties van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.
Archives
Add to Favorites
Collectie rapporten, nota’s, reglementen, handleidingen, informatiefolders, brochures en overige gedrukte uitgaven van de Nationale Woningraad (NWR) uit de periode 1915-1998.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Nieuwe meestoof, waarschijnlijk in 1869 met een stoommachine opgezet door F. Lemson en J. Hage. Beiden deelden het belang in de stoof en Cornelis Hage was de vaste boekhouder. Het stoofboek bestrijkt de te...
Archives
Add to Favorites
Enkele kleine collecties en losse archivalia van het Persmuseum betreffende o.a. H.L. Berckenhoff, Harmen Bonsma, W. van Broeckhuysen, C.J.E. Graaf van Bijlandt, Jan C. Dassen, D.W. Dettmeyer, A.G.C. van Duyl, A. Ekker, Herman Focke, Louis van Gasteren, W.N. van der Hout, R. Kiek, J.P. Klautz, A.J....
Archives
Add to Favorites
Agenda' s voor en notulen van de plenaire vergaderingen van de Nederlandse Derde Wereld Beweging 1977-1983; circulaires en correspondentie 1977-1984; stukken betreffende de zgn. Herijkingsnota van minister Schoo (Ontwikkelingssamenwerking) 1983-1984.
Archives
Add to Favorites
Archief van Nederlands Christelijk Insituut voor Volkshuisvesting en zijn voorgangers. Bevat onder andere stukken van de Federatie NCIV, de Vereniging NCIV, de voorlopers KIV en VCW en stukken betreffende samenwerkingsverbanden met andere partijen.
Archives
Add to Favorites
Archief over de periode 1913 tot c. 1990; 'ledenarchief', dossiers betreffende aangesloten corporaties, met correspondentie, statuten, reglementen etc. 1913-1990; dossiers betreffende onderwerpen, geordend volgens registratuurplan c. 1913-1998; notulen en jaarverslagen vanaf 1913; ingekomen stukken...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1985
Het eigen archief van het NEHA (1908-) 1914-1985 (-2005).
Archives
Add to Favorites