Showing 1 - 19 of 19 for search: '', query time: 2.55s
Lidmaatschapsbewijzen, manuscripten, correspondentie en knipsels voornamelijk over publicaties 1881-1939, krantenartikelen ca. 1882- ca. 1930.
Archives
Add to Favorites
Documents of the editorial board of Naša Zarja and of Naše Delo, including letters by the editorial board and a few articles.
Archives
Add to Favorites
Notulen van congressen, ledenvergaderingen, (dagelijks) bestuursvergaderingen en regionale vergaderingen 1946-1989; circulaires 1963-1992; correspondentie 1945-1995; financiële stukken 1951-1994; stukken betreffende de Stichting 'de zilveren camera' 1983-1992, het Bureau voor Auteursrechten (BUFA) 1...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie (artikelen van en vooral over De Neeve) 1898-1949.
Archives
Add to Favorites
Ahmed Vâ-Nû: Letters from Aydemir, Şevket Süreyya (partly photocopies) 1948-1965 and n.d., Cahit, Burhan 1943-1952 and n.d., Celile Hanim 1947, 1949-1950 and n.d., Sertel, Zekeriya. M. 1928, 1948, 1950, 1966-1967 and n.d. and many others 1928, 1942-1967 and n.d.; other letters, short messages and te...
Archives
Add to Favorites
Overzichten van Novum-projecten 1974-1982; onderzoeksrapporten betreffende diverse media 1970-1976, 1981-1984, de tijdschriftenmarkt 1966-1985, VNU-advertentietarieven 1972-1996 en afzonderlijke VNU-tijdschriften zoals Libelle , Margriet , Panorama , Story , VT-Vrije Tijd en Wij en o...
Archives
Add to Favorites
Correspondence, tape library, catalogs, pamphlets, papers, periodicals, audiotapes, floppy disks and documentation on international film and videoprojects ca. 1993-1996.
Archives
Add to Favorites
Het progessieve maandblad verscheen van 1946 tot 1968.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende school en studie 1947, 1950 en z.j.; stukken betreffende docentschap aan de Academie voor de Journalistiek te Tilburg 1985-1986; dossiers betreffende door Neelissen aan kranten gestuurde ingezonden brieven over W.F. Hermans 2000, Watersnoodramp van 1953 2001, J.F.S. Esser 2003 en...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de leden; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de CAO-commissie 1946-1976.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1936-2002; correspondentie met Simon Carmiggelt 1954-1979; toespraken van Van Norden 1964-2001; agenda's 1946-1989; stukken betreffende gevangenschap 1942-1943; notulen van de Raad van Commissarissen van de Perscombinatie 1981-1988; stukken betreffende toekomstplannen van Het Parool...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1991
Stukken betreffende het onderwijs in Suriname en in het bijzonder de onderwijsstaking in januari-februari 1969; lesmateriaal; stukken betreffende de Savanne rally's 1970-1971; overzichten Surinaamse pers 1973-1975; brieven van Cajo Brendel 1989, 1991 en Albert Oltmanns 1960; stukken betreffende Bep...
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1941
Nederlandse journalist die van 1920 tot 1939 als correspondent voor de Berlijn als standplaats had.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur en de leden 1959-1997; stukken betreffende de oprichting en statuten; stukken betreffende de zgn. lunchbijeenkomsten 1960-1997; congressen, symposia, werkbezoeken en jubilea 1973-1997; bijeenkomsten met de koningin 1973-1991; toekenning van he...
Archives
Add to Favorites
Eigen archief van het Nederlands Persmuseum; bevat o.a. vergaderstukken, correspondentie, stukken betreffende huisvesting, de Vriendenvereniging en contacten met andere musea. Het archief van de Stichting Het Persinstituut is hier voorlopig ook bij geplaatst.
Archives
Add to Favorites
Enkele kleine collecties en losse archivalia van het Persmuseum betreffende o.a. H.L. Berckenhoff, Harmen Bonsma, W. van Broeckhuysen, C.J.E. Graaf van Bijlandt, Jan C. Dassen, D.W. Dettmeyer, A.G.C. van Duyl, A. Ekker, Herman Focke, Louis van Gasteren, W.N. van der Hout, R. Kiek, J.P. Klautz, A.J....
Archives
Add to Favorites
Period 1968-2005
Het archief is onderverdeeld in zes hoofdrubrieken: 0. Organisaties in Nederland, onder andere journalisten- en persorganisaties, overheid, vakorganisaties en bedrijfsleven; 1. Buitenlandse aangelegenheden; 2. Media; 3. Nederlandse Vereniging van Journalisten, bevat onder andere notulen, stukken bet...
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1988
Landelijke bond: Jaarverslagen en notulen van vergaderingen 1904-1987; stukken betreffende oprichting 1901, statuten 1908-1988, jubilea en geschiedenis van de NCGB 1910-1978, medewerkers 1945, 1950, leden 1917-1991, CAO's en andere arbeidszaken 1930-1977, cursussen 1930-1950, propaganda en publicati...
Archives
Add to Favorites
NB doosstempel ZINZO
Archives
Add to Favorites