Showing 1 - 7 of 7 for search: '', query time: 0.15s
Archief van Nederlands Christelijk Insituut voor Volkshuisvesting en zijn voorgangers. Bevat onder andere stukken van de Federatie NCIV, de Vereniging NCIV, de voorlopers KIV en VCW en stukken betreffende samenwerkingsverbanden met andere partijen.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1980
Een verzameling krantenknipsel van Henk Nijman die in de jaren zeventig actief was bij voor de Lastige Amsterdammer en De Sterke Arm in de Dapperbuurt. Uit de Volkskrant, Algemeen Handelsblad, (vanaf 1970) NRC-Handelsblad en De Waarheid knipte hij tussen 1963 en 1980 de artikelen en berichten met be...
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur, van teamvergaderingen, commissies en werkgroepen (onder andere Commissie Internationale Zaken, Werkgroep Vredesstrijd); werkverslagen, correspondentie; stukken betreffende brochures, persinfo's en Knipselkrant; onderwerpdossiers, onde...
Archives
Add to Favorites
Collectie rapporten, nota’s, reglementen, handleidingen, informatiefolders, brochures en overige gedrukte uitgaven van de Nationale Woningraad (NWR) uit de periode 1915-1998.
Archives
Add to Favorites
Rapporten, nota's, brochures en overige publicaties van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en Advies, het bestuur en de staf; rapporten en andere stukken van werkgroepen en commissies; jaarverslagen, financiële stukken, uitgaven van de NJHC; kopij voor en notulen van de redactie van verschillende bladen van de NJHC; documentatie, plakb...
Archives
Add to Favorites
Archief over de periode 1913 tot c. 1990; 'ledenarchief', dossiers betreffende aangesloten corporaties, met correspondentie, statuten, reglementen etc. 1913-1990; dossiers betreffende onderwerpen, geordend volgens registratuurplan c. 1913-1998; notulen en jaarverslagen vanaf 1913; ingekomen stukken...
Archives
Add to Favorites