Showing 1 - 20 of 21 for search: '', query time: 0.94s
Period 1920-1941
Congresverslagen 1921-1926, 1928-1939; stukken afkomstig van secretaris Jan Brandt Corstius 1929-1930; circulaires 1924, 1929-1930, 1937, 1939-1940; statuten en huiselijke reglementen 1920-1922, 1925, 1934, 1937 en z.j.; stukken betreffende federaties en afdelingen van de NBAS 1919-1940, 1977-1978 e...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen en ledenlijsten 1910-1958.
Archives
Add to Favorites
Het archief, dat globaal geordend is, is onvolledig; het bevat statuten en huishoudelijke reglementen, notulen van de hoofdbestuursvergaderingen 1893-1951 en van de algemene vergaderingen 1893-1963 (onvolledig), kopieboeken 1902-1920, correspondentie 1949-1956, ledenadministratie, financiële stukken...
Archives
Add to Favorites
Enige vroege stukken, onder andere eerste jaarverslagen, ook van de afdelingen Den Haag en Rotterdam, statuten en uitgaven, onder andere Uniegroet; notulen vanaf ca 1956 en vooral stukken uit de jaren 1971-1983: correspondentie, financiële stukken en uitgaven; Afdeling Apeldoorn: notulen 1958-1982,...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1890-1910, van het hoofdbestuur 1890-1897, 1927-1933, 1935-1938, 1940-1945, van de Centrale Raad 1929-1939, notulen van de commissie van redactie (onder meer De Wereldstrijd) 1919-1940; stukken van de propagandist 1904-1907 en 1909-1910; stukken...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken Sectie Zorg
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1929
Notulen van de ledenvergaderingen 1912-1929; correspondentie 1935-1937.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-2000
De Nederlandsche Vegetariërsbond, opgericht in 1894, is een organisatie die de belangen van vegetariërs in Nederland behartigt.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur 1946-1958; correspondentie 1946-1961; statuten en reglementen; stukken betreffende de werkgroep Toekomst 1989-1990; notulen leden- en voorzittersvergaderingen NFN 1976-1987 en stukken betreffende 25 jaar NFN 1985-1987; agenda's en notulen van de vergaderi...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1982
Notulen van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de ledenvergaderingen van de Nederlands Christelijke Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden (NCVVV) 1946-1982; stukken betreffende het organiseren van conferenties en tehmadagen; stukken afkomstig van werkgroepen en commissies met betrekkin...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd, het proces tegen medewerkers van de Sosjale Joenit Den Haag 1972, patiëntenraden in psychiatrische inrichtingen 1974-1980, Werkgroep 2000, informatie-, documentatie,- en adviescentrum voor patiënteninitiatieven 1981-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1996
Boeken en brochures van Nederlands Verbond van Naturisten 'Zon en Leven'.
Archives
Add to Favorites
Jaarverslagen 1978-1982; notulen van de algemene ledenvergaderingen 1980-1983; agenda's, lijsten van ingekomen stukken en notulen betreffende de bestuursvergaderingen 1981-1984; statuten 1982; ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven 1973-1975, 1981-1984; verslagen van telefoongesprekken e...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen 1843-1939, jaarverslagen, ledenlijst, stukken betreffende de jubilea van de afdeling.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1974
Stukken van directeur Carel Muller en van staflid Jet Douwes: Notulen van stafvergaderingen 1969-1973; stukken betreffende werkgroepen 1969-1979, verpleegden, ouders en medewerkers 1970-1974, conflicten 1971-1974, groep, stichting en sympathisanten Nieuw Dennendal 1973-1974, financiën 1974, onderbre...
Archives
Add to Favorites
Correspondence; documents on the constitution of the NHEC; documents on the Community Management Extension Program (CMEP), the Distance Education Program, the Community Addiction Recovery and Education (CARE) Project and other programs and conferences promoting education and health in Burma 1992-200...
Archives
Add to Favorites
Period 1842-1997
Correspondentie, statuten en reglementen, financiële stukken; stukken betreffende de Raad van afgevaardigden, de redactie van Feiten over het Alcoholisme en Drugsproblemen, de Onderwijscommissie, de Collectecommissie, de Commissie Propaganda en Voorlichting en de Commissie Alcoholvrije Dranken; stuk...
Archives
Add to Favorites
Period 1911-2013
De Nederlandsche (Nederlandse) Vegetariërsbond behartigt de belangen van vegetariërs en staat voor een gezonde natuurlijke leefwijze.
Archives
Add to Favorites
Period 1972-2000
NVVE: notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, algemene correspondentie 1974-1997; stukken betreffende organisatie 1973-2000, algemene voorlichting via publicaties, sprekers op bijeenkomsten, filmproducties, media en richting buitenland 1972-1999, ondersteuning bij vragen om informatie en hulp i...
Archives
Add to Favorites
Period 1851-1962
Opgericht in 1848 streefde de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken naar een algehele afschaffing van de productie van, de handel in en de verkoop van alcoholhoudende dranken. Dit gebeurde door middel van propaganda, colportage en het steunen van andere drankbestrijde...
Archives
Add to Favorites