Showing 141 - 160 of 251 for search: '', query time: 1.1s
Period 1947-1973
Correspondentie 1947-1973; jaarverslagen over 1949-1952, 1954-1955; ledenlijst z.j. Enkele stukken betreffende reizen van Wieger Valk naar Joegoslavië en Roemenië 1933, 1937, 1939. Enkele stukken betreffende Russische emigranten in Nederland 1957-1958.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie; Spoorwegen Bijzondere Collecties 752
Archives
Add to Favorites
Het progessieve maandblad verscheen van 1946 tot 1968.
Archives
Add to Favorites
Archief van Nederlands Christelijk Insituut voor Volkshuisvesting en zijn voorgangers. Bevat onder andere stukken van de Federatie NCIV, de Vereniging NCIV, de voorlopers KIV en VCW en stukken betreffende samenwerkingsverbanden met andere partijen.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van vergaderingen , stukken betreffende in Haarlem georganiseerde manifestaties en stukken betreffende acties ten behoeve van de provinciehoofdstad Rivas, waarmee Haarlem een vriendschapsband had 1986-1992.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende school en studie 1947, 1950 en z.j.; stukken betreffende docentschap aan de Academie voor de Journalistiek te Tilburg 1985-1986; dossiers betreffende door Neelissen aan kranten gestuurde ingezonden brieven over W.F. Hermans 2000, Watersnoodramp van 1953 2001, J.F.S. Esser 2003 en...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen en jaarverslagen van de afdeling Kattendijke 1935-1967.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de afdeling Zaandam van de Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst en van voorlopers en opvolger 1920-1976; brievenboek 1913-1925.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de leden; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de CAO-commissie 1946-1976.
Archives
Add to Favorites
Documenten betreffende inheemse volken en de activiteiten van het NCIV gericht op de erkenning van de rechten van deze volken 1969-2000
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1977
Agenda’s en notulen van Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende leden, afdelingen en belangenbehartiging; notulen van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg Militair Personeel. Aanvullin...
Archives
Add to Favorites
Agenda' s voor en notulen van de plenaire vergaderingen van de Nederlandse Derde Wereld Beweging 1977-1983; circulaires en correspondentie 1977-1984; stukken betreffende de zgn. Herijkingsnota van minister Schoo (Ontwikkelingssamenwerking) 1983-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-2011
Documents on the congresses of the NSSP 1986-2008; internal bulletins 1996-2008; membership forms 1986-1991; documents on the Oswin Workers’ School in Colombo 1998-2003, the Ceylon Students' Federation 2003 and n.d. and the Canadian visa refusal for Vickramabahu Karunarathne 2008; leaflets, pamphlet...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1989-2002; stukken betreffende de Wereldvredesconferentie in Kopenhagen in oktober 1986 en de daarop volgende Kopenhagen-groep 1986-1990; stukken betreffende de eerste conferentie van Kairos Europa in Straatsburg van 2-5 april 1992 1990-1992; stukken betreffende de opstelling van het...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de oprichting van het comité 1973-1975; notulen van de vergaderingen van de leden en het bestuur, jaarverslagen en andere stukken betreffende het Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking 1975-1991; stukken betreffende het Nederlands Jon...
Archives
Add to Favorites
Notulen, statuten, programma, correspondentie; stukken betreffende kadervorming, sprekers, brochures, Indonesië, de vakbeweging 1945-1949; notulen eerste vergadering curatorium Nederlands Gesprekscentrum 16.4.1949. Afdeling Dordrecht: notulen 1945-1946. Afdeling Den Haag: correspondentie 1945-19...
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapskaarten 1959.
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1940
Notulen en correspondentie van de afdeling Almelo van de NVV/FNV 1969-1985 en de Almelose Bestuurdersbond (ABB) 1932-1940, 1945-1946, 1949-1971; enige stukken betreffende het eigen gebouw De Schipbeek 1956-1979 en financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1980
Een verzameling krantenknipsel van Henk Nijman die in de jaren zeventig actief was bij voor de Lastige Amsterdammer en De Sterke Arm in de Dapperbuurt. Uit de Volkskrant, Algemeen Handelsblad, (vanaf 1970) NRC-Handelsblad en De Waarheid knipte hij tussen 1963 en 1980 de artikelen en berichten met be...
Archives
Add to Favorites
Vakbond van horecapersoneel, aangesloten bij het NVV, die zich inzette voor de realisering van hun belangen.
Archives
Add to Favorites