Showing 141 - 160 of 253 for search: '', query time: 0.11s
Agenda' s voor en notulen van de plenaire vergaderingen van de Nederlandse Derde Wereld Beweging 1977-1983; circulaires en correspondentie 1977-1984; stukken betreffende de zgn. Herijkingsnota van minister Schoo (Ontwikkelingssamenwerking) 1983-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-2011
Documents on the congresses of the NSSP 1986-2008; internal bulletins 1996-2008; membership forms 1986-1991; documents on the Oswin Workers’ School in Colombo 1998-2003, the Ceylon Students' Federation 2003 and n.d. and the Canadian visa refusal for Vickramabahu Karunarathne 2008; leaflets, pamphlet...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1989-2002; stukken betreffende de Wereldvredesconferentie in Kopenhagen in oktober 1986 en de daarop volgende Kopenhagen-groep 1986-1990; stukken betreffende de eerste conferentie van Kairos Europa in Straatsburg van 2-5 april 1992 1990-1992; stukken betreffende de opstelling van het...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de oprichting van het comité 1973-1975; notulen van de vergaderingen van de leden en het bestuur, jaarverslagen en andere stukken betreffende het Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking 1975-1991; stukken betreffende het Nederlands Jon...
Archives
Add to Favorites
Notulen, statuten, programma, correspondentie; stukken betreffende kadervorming, sprekers, brochures, Indonesië, de vakbeweging 1945-1949; notulen eerste vergadering curatorium Nederlands Gesprekscentrum 16.4.1949. Afdeling Dordrecht: notulen 1945-1946. Afdeling Den Haag: correspondentie 1945-19...
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapskaarten 1959.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1980
Een verzameling krantenknipsel van Henk Nijman die in de jaren zeventig actief was bij voor de Lastige Amsterdammer en De Sterke Arm in de Dapperbuurt. Uit de Volkskrant, Algemeen Handelsblad, (vanaf 1970) NRC-Handelsblad en De Waarheid knipte hij tussen 1963 en 1980 de artikelen en berichten met be...
Archives
Add to Favorites
Vakbond van horecapersoneel, aangesloten bij het NVV, die zich inzette voor de realisering van hun belangen.
Archives
Add to Favorites
Correspondence; documents on the constitution of the NHEC; documents on the Community Management Extension Program (CMEP), the Distance Education Program, the Community Addiction Recovery and Education (CARE) Project and other programs and conferences promoting education and health in Burma 1992-200...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de grote algemene commune in Amsterdam (De Stad Rajneesh, later Osho Stad Amsterdam), de therapeutische commune Grada Rajneesh, later The Humaniversity, in Egmond aan Zee) en de diverse Rajneesh Meditatie Centra (RMC's) in Nederland 1981-1991; stukken betreffende de World Academy...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1936-2002; correspondentie met Simon Carmiggelt 1954-1979; toespraken van Van Norden 1964-2001; agenda's 1946-1989; stukken betreffende gevangenschap 1942-1943; notulen van de Raad van Commissarissen van de Perscombinatie 1981-1988; stukken betreffende toekomstplannen van Het Parool...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1991
Stukken betreffende het onderwijs in Suriname en in het bijzonder de onderwijsstaking in januari-februari 1969; lesmateriaal; stukken betreffende de Savanne rally's 1970-1971; overzichten Surinaamse pers 1973-1975; brieven van Cajo Brendel 1989, 1991 en Albert Oltmanns 1960; stukken betreffende Bep...
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1941
Nederlandse journalist die van 1920 tot 1939 als correspondent voor de Berlijn als standplaats had.
Archives
Add to Favorites
Betreft zijn studie: "Homoseksualiteit als individueel probleem" 1974-1975.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de Galactic Hacker Party, het Seropositive Ball en andere evenementen in Paradiso 1988-1993.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1890-1910, van het hoofdbestuur 1890-1897, 1927-1933, 1935-1938, 1940-1945, van de Centrale Raad 1929-1939, notulen van de commissie van redactie (onder meer De Wereldstrijd) 1919-1940; stukken van de propagandist 1904-1907 en 1909-1910; stukken...
Archives
Add to Favorites
Dit archief bevat hoofdzakelijk documentatie van en over het HSD. Het HSD was aangesloten bij de FSWH. Dit archief bevat ook documenten van en over deze organisatie (oa enkele edities van haar nieuwsbulletin Proefding). Als trouw lid van het COC heeft Naber tot slot documentatie van en over het COC...
Archives
Add to Favorites
Filosofiecolleges. toneelstukken
Archives
Add to Favorites
Dagboeken 1935-2009; teksten 'Nieuwe organisatieervaringen. Bijdrage tot een analyse van enkele actiegroepen in Amsterdam' door Henk Nijman (1976) en 'Over organisatie. De beginselen van organisatie en de kybernetica van het collectief' door Geert Venema (1970); typoscript van Henk Nijman over de ge...
Archives
Add to Favorites